Siltasaari 10 saavutti Suomen korkeimman pistemäärän LEED-ympäristösertifioinnissa

Kiinteistösijoitusyhtiö Antiloopin Siltasaari 10 -kohde saavutti LEED v4 Platinan-tason ympäristösertifikaatin maaliskuussa 2022 ennätyskorkealla pistemäärällä Suomessa.

Suomen parhaat pisteet LEED-sertifioinnista

Hakaniemessä sijaitseva Siltasaari 10 saavutti Suomen korkeimmat pisteet rakennushankkeiden LEED v4 -sertifioinnilla, pisteillä 85/110. Projektin alussa kiinteistön tavoitteeksi asetettiin sertifiointijärjestelmän Gold-taso, mutta pian projektin edetessä huomattiin olevan mahdollisuuksia korkeimpaan sertifioinnin tasoon eli Platinaan.

Raksystems Green Building Services -divisioona konsultoi projektissa, ohjasi sertifioinnin edellyttämiä toimenpiteitä ja vastasi myös tarvittavan sertifiointimateriaalin keräämisestä.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalaisen U.S. Green Building Councilin ylläpitämä ympäristösertifikaatti, joka arvioi kattavasti kestävän kehityksen ratkaisuja rakentamisessa.

LEED on maailman laajimmin käytetty rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä. LEED-järjestelmä jakaantuu neljään eri luokitustasoon, joita ovat Certified, Silver, Gold ja Platinum.

LEED-sertifiointijärjestelmässä arvioidaan tilojen, rakennusten ja alueiden ympäristöominaisuuksia. Sertifikaatti todentaa, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, joten täydellinen saneeraus tehtiin vanhaa kunnioittaen, tuoden kohde kuitenkin tähän päivään.

Loistava sijainti ja hyvät olot kiinteistön käyttäjille

Kohde on hyvin saavutettavissa ja sijaitsee loistavien julkisen liikenteen kulkuyhteyksien yhteydessä. Erityisesti pyöräilijöiden oloihin haluttiin panostaa 400 pyörän pyörähallilla ja pyörähuoltoasemalla.

Tavoitteena oli varmistaa pyöräilijöille vähintään yhtä hyvät oltavat kuin autoilijoillekin.

Kiinteistön käyttäjien laadukkaat olosuhteet ja hyvinvointi olivat alusta asti suunnittelun keskiössä. Kohteen sisätiloihin ja sisäoloihin on panostettu muun muassa korkealla sisäilman laadulla hyvän ilmanvaihdon avulla, digitalisoidulla lämmityksenohjauksella, hyvällä energiatehokkuudella ja vähäpäästöisillä rakennusmateriaaleilla.

Kohteesta löytyy myös hyvät sosiaalitilat.

”Siltasaari 10 on hieno hanke, jonka vastuullisuustavoitteita pääsimme ohjaamaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa. On ilo nähdä, että näihin tavoitteisiin on päästy kunnianhimoisella ja määrätietoisella työllä. Peruskorjaamalla suurin osa Siltasaari 10 -hankkeesta, on vältetty merkittävä osa uudisrakentamisen ”hiilipiikistä”, mutta lopputuloksena saadaan myös energiatehokasta ja modernia toimitilaa, jonka käytönaikainen hiilijalanjälki on pieni”, kertoo Konsta Tuokko, Raksystems GBS:n johtava asiantuntija.

Korkea kiinteistöjen sertifiointiaste

Kohteelle ollaan hakemassa myös WELL-sertifiointia, joka keskittyy enemmän kiinteistön käyttäjien terveellisyyttä ja hyvinvointia edistäviin tiloihin.

Antilooppi tavoittelee myös 100-prosenttista sertifiointiastetta kiinteistöilleen vuoteen 2023 mennessä. Nyt portfolion pinta-alasta on sertifioitua 30 %.

”Siltasaari 10 on historiallinen kohde, joka pystyttiin tuomaan tähän päivään täydellisellä saneerauksella historiaa kunnioittaen. Vastuullisuus näkyy kaikessa sisäilmasta, vedenkulutuksesta ja rakentamisessa käytetyistä vähäpäästöisistä materiaaleista lähtien. Käyttäjäolosuhteet ovat erinomaiset, ja asiakkaidemme hyvinvointi onkin ollut keskeisessä roolissa Siltasaari 10:n suunnittelussa sekä toteutuksessa. Tämän osoittaaksemme kohteelle odotetaan myös tilojen käyttäjien hyvinvointiin keskittyvää WELL-sertifikaattia”, Asset Manager Tuomas Hulkkonen kertoo.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.