Wähäjärvenkatu 6 saavutti Gold-tason LEED-sertifikaatin

Senaatti-kiinteistöjen Wähäjärvenkatu 6 -toimistotalo Hämeenlinnassa saavutti LEED-sertifikaatin Gold-tasoisena maliskuussa 2021. Kiinteistö toimii valtion virastotalona ja on OP Palvelukiinteistöjen erikoissijoitusrahaston omistama.

Esiselvityksessä tavoitteet selviksi

Rautatieaseman lähellä sijaitsevalle uudisrakennukselle päätettiin hakea rakennusvaiheen LEED-sertifikaattia. Vuoden 2019 keväällä Raksystems GBP suoritti esiselvityksen kohteelle, jotta alkutilanne saatiin kartoitettua ja asetettua tavoitteet sertifikaatin hakemista varten. LEED-sertifioinnin tavoitteeksi asetettiin alusta asti Gold-taso.

”Yhteistyö suunnittelusta toteutukseen ja kohteen luovuttamiseen sujui erittäin hyvässä yhteishengessä ja työmaalle annettu ohjeistus oli selkeä. Apua saatiin aina tarvittaessa”, kertoo Jatke Oy:n työpäällikkö Esa Rautanen.

LEED-ympäristösertifiointijärjestelmä (Leadership in Energy and Environmental Design) on U.S. Green Building Councilin (USGBC) kehittämä ja ylläpitämä rakennusten suunnittelun, rakentamisen, käytön ja ylläpidon sertifiointi. Tässä maailman yleisimmässä sertifiointijärjestelmässä arvioidaan tilojen, rakennusten ja alueiden ympäristöominaisuuksia. LEED-sertifikaatti todentaa, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti.

Loistavaa energiatehokkuutta ja sijaintia

Kohteessa panostettiin erityisesti energiatehokkuuteen, josta sertifiointiin saatiin korkeat pisteet hyvän sijainnin lisäksi. Kiinteistössä on normaalia parempi energiatehokkuus, joka on saavutettu muun muassa katolla ja ulkoseinillä sijaitsevien aurinkopaneeleiden avulla. Kohde sai uusiutuvan energian käytöstä sertifiointijärjestelmän mukaan täydet pisteet. Energiatehokkuuden osalta oli lisätty myös esimerkiksi sähköautojen latauspaikkoja.

Kiinteistö sijaitsee kaupunkiympäristössä hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella, mikä antaa loistavat edellytykset hyvälle sertifioinnin tasolle. Kiinteistöltä toivottiin tehokasta ja joustavaa tilankäyttöä, jotta muuttuviin käyttötarpeisiin voidaan vastata. Tiloista löytyy muun muassa ryhmätyöskentelytiloja ja tiloja, jotka on tarkoitettu keskittymistä vaativaan työskentelyyn yksilön oman tarpeen mukaan.

Yhteistyötä vastuullisuuden eteen

Kiinteistössä sisäilman laatuun ja vesitehokkuuteen oli myös panostettu, jolloin esimerkiksi ilmatiiveysmittauksista saatiin ennätyshyvät tulokset. Vedenkäyttöä onnistuttiin vähentämään kohteessa 35%.

”Mielenkiintoinen kohde, jossa olimme mielellämme mukana konsultoimassa ja auttamassa ympäristösertifikaatin saamisessa. Yhteistyö projektissa on sujunut todella hyvin ja mielellämme jatkamme vastaavien projektien kanssa jatkossakin”, kertoo Raksystems GBP:n johtava asiantuntija Timo Rintala.