Piilevä virhe on myyjän vastuulla

Kodin ostaminen on iso taloudellinen panostus, joten jokainen haluaa sen sujuvan vaivattomasti kaikkien osapuolien kesken. Myyjän vastuu pientalokaupassa on suuri, minkä takia Maakaareen kannattaa perehtyä hyvin. Piilevän virheen varallekin voi onneksi varautua!

piilevä virhe on myyjän vastuulla

Myyjä vastaa piilevistä virheistä

Myyjällä on tiedonantovelvollisuus, eli hänen vastuullaan on kertoa kaikki oleellinen tieto myytävästä kohteesta ja havaitut ongelmat sekä virheet. Jos myyjän kertomissa tiedoissa on puutteita, tai tietoa on jätetty antamatta, asunnossa katsotaan olevan virhe.

Virheet syntyvätkin usein siitä, ettei ostajalle anneta riittäviä tai oikeudenmukaisia tietoja. Virheeksi lasketaan laatuvirheet, taloudelliset ja oikeudelliset virheet, virheet asuntoa koskevissa tiedoissa ja piilovirheet. Kiinteistön myyjä vastaa näistä kaikista virheistä viiden vuoden ajan kaupan jälkeen.

Piilevä virhe eli piilovirhe on nimensä mukaisesti rakenteellinen virhe, joka on piilossa, eikä ole ollut myyjien eikä ostajien tiedossa, eikä pätevässäkään kuntotarkastuksessa välttämättä tule esiin.

Pahimmillaan juuri tällaisten piilovirheiden syitä koskevat kiistat voivat johtaa vuosia kestävään käräjöintiin kiinteistön ostajan ja myyjän välillä.

Piilevä virhe ei aina löydy kuntotarkastuksella

Talon kunnon tarkastaminen on yksi turvallisen asuntokaupan ensimmäisistä askelista. Asuntokaupan kuntotarkastuksen avulla saadaan puolueeton tieto kodin kunnosta, korjaustarpeista ja riskeistä.

Hyvin tehty kuntotarkastuskaan ei välttämättä aina havaitse piileviä virheitä. Tällainen tilanne voi tulla esimerkiksi eteen, jos ostaja alkaa tehdä luovutuksen jälkeen taloon isompia remontteja, joissa talon rakenteita avataan laajemmin.

Löydetyn piilovirheen korjauskuluista ja vastuista voidaan riidellä ostajan ja myyjän kesken oikeudessa asti.

Asuntokaupan Kuntotarkastus on pintapuolinen tarkastus, jonka aikana asunnon kunto tarkastetaan perusteellisesti ja kiinnitetään huomiota riskiepäilyihin Suoritusohjeen mukaan. Riskihavaintojen tai riskirakenteiden kohdalla rakenteita voidaan avata omistajan luvalla, jolloin kyseisen rakenteen kunto nähdään tarkemmin.

Koko rakennusta ei kuitenkaan voi purkaa mahdollisia virheitä etsiessä, joten aina on mahdollisuus, että jotain jää huomaamatta. Jos omistaja ei anna lupaa avaukselle suosituksen mukaisesti, rajataan kyseinen rakenne mahdollisen piilovirhevakuutuksen piiristä ulos.

Näissä tapauksissa ostajan tulee erityisesti olla hereillä, koska tärkeä toimenpide eli riskirakenteen kunnon tarkastaminen ennen kaupantekoa on jäänyt tekemättä. Näin ollen riskialttiin rakenteen kunnosta ei kummallakaan kaupan osapuolella ole tietoa.

Vakuutus piilovirheiden varalle

Tätä kaikkea on mahdollista ennaltaehkäistä vakuuttamalla kaupan kohteena oleva kiinteistö piilovirheiden varalta. Yhdistettynä asiantuntevaan kuntotarkastukseen tämä menettely auttaa ehkäisemään, ettei kiinteistökaupan jälkeen synny yllättäviä kustannuksia ja pitkittyneitä riitoja, vaan voi rauhassa keskittyä asumaan omassa uudessa kodissaan.

Jos tämän vakuutuksen piirissä olevasta kohteesta löytyy myynnin jälkeen vielä joku ikävä piilovirhe, voit olla suoraan yhteydessä vakuutusyhtiöön.

Todennäköisyys piilevien virheiden löytymiseen kasvaa jatkuvasti talon ikääntymisen myötä. Talon omistajuus on voinut vaihtua sen elinkaaren aikana eikä kaikkia remontteja ole muistettu kirjata ylös, jonka myötä kaupan osapuolien välille voi syntyä helposti pitkä ja kallis asuntokauppariita.

Jotta piilovirheen aiheuttama harmi ja vaikeudet voidaan välttää, on kiinteistö mahdollista vakuuttaa sen varalta. Piilovirhevakuutus Kauppaturva tuo myyjälle taloudellisen turvan tällaisien tilanteiden varalle.

Vakuutus korvaa myyjän vastuulla olevista piilevistä virheistä syntyvät kustannukset 2-5 vuodeksi vakuutusehtojen mukaisesti. Omakotitalolle turva kestää viisi (5) vuotta, kerrostalo-, rivitalo-, paritalo- tai erillistaloasunnolle kaksi (2) vuotta.

Lue lisää Kauppaturvasta!


Liittyvät palvelut

Kauppaturva

Kuntotarkastus


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.