Piilovirhevakuutus tuo turvaa asuntokaupan jälkeen

Myymästäsi asunnosta löytyy piilovirhe ja ostaja ottaa sinuun yhteyttä. Kuinka silloin kannattaa toimia ja miten Kauppaturva-piilovirhevakuutus voi näissä tilanteissa auttaa? “Piilovirhevakuutus tarjoaa apua kaupanteon jälkeisessä vaiheessa ja tuo taloudellista turvaa vahinkotilanteiden varalla”, kertoo InSureGroup Oy:n toimitusjohtaja Mikko Hägerström.

Myyjälle lankeaa asuntokaupan jälkeen talosta löytyvistä piilovirheistä jopa viiden vuoden vastuu. Ostaja saattaa lähestyä myyjää, vaatia korvausta tai pahimmassa tapauksessa kaupan purkua.

“Piilovirhevakuutuksen tarkoituksena on tuoda mielenrauhaa myyjälle. Se tarjoaa asiantuntija-apua, jos asunnosta löytyy kaupanteon jälkeen piilovirhe, ja ostaja esittää vaateen myyjälle. Tällöin myyjän ei tarvitse miettiä, mihin ottaa yhteyttä ja mistä apua saa”, kertoo Hägerström.

Perusteellinen kuntotarkastus on sekä myyjän että ostajan etu

Piilovirhevakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on Raksystemsin suorittama asunnon kuntotarkastus tai kerrostaloasunnossa kosteuskartoitus.

“Kauppakirjaan kannattaa kirjata tarkkaan, mitä kuntotarkastuksessa on havaittu ja mitkä asiat on sovittu korjattavan myyjän toimesta, se on kaikkien osapuolien etu. Korjauksista aiheutunut lasku tai muut dokumentit on tärkeä säilyttää tai ne voi toimittaa vakuuttajalle todisteeksi siitä, että asia on korjattu”, Hägerström muistuttaa.

Kuntotarkastettu ja virheettömäksi todettu kohde kuuluu vakuutuksen piiriin. ”Kohteessa havaitut virheet eivät ole este vakuutukselle, mutta on tärkeää huomioida, että virheen sisältävät kohteen osat eivät ole vakuutuksen piirissa, jos asioille ei ole tehty mitään. Vakuutuksella ei siis korjata mitään havaittua”, Hägerström täsmentää.

Vesi ja kosteus aiheuttavat usein erilaisia vahinkoja asunnoille, mitkä eivät välttämättä kuitenkaan tule esiin kuin vasta kuntotarkastuksessa. Suosittelenkin tekemään tarkastuksen jo myyntiin laitettaessa, koska tällöin vältytään yllätyksiltä hintaneuvottelujen jälkeen. Tämä nopeuttaa myös kaupantekoa erityisesti iäkkäämmissä kohteissa, kun tarkastus on tehty etukäteen ja hinta määritelty sen jälkeen, eikä ostajan kanssa tarvitse alkaa riitelemään, jos talosta löytyykin vielä jotain korjattavaa”, Hägerström jatkaa.

Mikä on Kauppaturva?

Kauppaturva on ainoa Suomessa asunnon tai kiinteistön myyjälle tarjolla oleva vakuutus piilovirheiden varalta, joka kattaa myyjän vastuun (Maakaaren tai Asuntokauppalain mukaisesti) koskien myyntikohteessa havaittua piilovirhettä, josta ostaja vaatii korvausta. Vakuutuksen voimassaoloaika on kaksi tai viisi vuotta kohteen tyypin mukaan. Vakuutuskorvaussumma kohteen vakuutuskaudelle on jopa 75.000 €.

Asunnosta löytyy piilovirhe – mitä vakuutus korvaa?

Piilovirheen löytyessä myyjä saa yleensä ostajalta vaateen. “Prosessi etenee niin, että myyjä tekee vahinkoilmoituksen, toimittaa käsittelyä varten vaadittavat dokumentit ja vaateen korvauskäsittelijälle, joka alkaa selvittämään, onko myyjä lain puitteissa korvausvelvollinen. Tähän vahingonselvittelyyn piilovirhevakuutus on erinomainen apu”, Hägerström kuvailee.

Asuntoon tehty kuntotarkastus ja piilovirhevakuutus tuovat taloudellista turvaa vahinkotilanteiden varalle, eikä myyjän tarvitse murehtia siitä, pystyykö maksamaan vaaditut korjauskustannukset. “Lähtökohtana on, että kun asunnon osat on tarkastettu kuntotarkastuksella eikä virheitä ole löydetty tai havaitut virheet on korjattu, kuuluvat ne vakuutuksen kattavuuden piiriin”, Hägerström kertoo.

Riitatilanteissa ostaja on saattanut teettää jo alustavan kartoituksen virheestä. Tarvittaessa vakuutuksenantaja tilaa oman asiantuntijalausunnon virheestä, jonka jälkeen aletaan neuvottelemaan mahdollisesta korjauksesta. ”Ensi sijassa pyritään löytämään aina sovintoratkaisu, mutta vakuutuksesta voidaan maksaa myös myyjälle tuomittuja kuluja oikeudenkäynnistä tai muusta riidanratkaisumenenettelystä”, Hägerström päättää.

Vakuutuksenottajan muistilista

✔️ Vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on Raksystemsin suorittama kuntotarkastus tai kosteuskartoitus. Tarkastusraportti toimii tarvittaessa dokumentaationa korvausvaatimustilanteissa ja todisteena siitä, että kohteen kunnosta on kerrottu totuudenmukaisesti.

✔️ Kauppakirjaan kannattaa kirjata tarkkaan, mitä kuntotarkastuksen yhteydessä on havaittu ja suositeltu tekemään, jotta säästyt turhilta epäselvyyksiltä ja erimielisyyksiltä ostajan kanssa.

✔️ Muista tehdä vahinkoilmoitus ajoissa! Vahinkoilmoitus on tehtävä niin pian kuin mahdollista mutta viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun myyjä on saanut tietää vahinkotapahtuman aiheuttaneen vahingon sattumisesta.

✔️ Huolehdi, että saat kaikki tarvittavat dokumentit! Vahinkoilmoitukseen tulee liittää kopio ostajan kirjallisesta korvausvaatimuksesta, selvitys vahingosta, kopio kuntotarkastusraportista, tieto muista mahdollisista vahingon-/korvausvaatimuksen kattavista vakuutuksista sekä kaikki muut tiedot ja asiakirjat, joita vakuutuksenantaja voi tarvita korvausvaatimusta käsitellessään.

InSure Group Oy on vuonna 2007 perustettu kotimainen vakuutusalan toimija, joka vastaa Kauppaturvan asiakaspalvelusta ja myöntämisestä.

Lue lisää Kauppaturvasta!