Rakennuslupa ja usein kysytyt kysymykset

Rakennuslupa tulee heti vastaan rakennusprojektin tai isomman laajennuksen yhteydessä, ja sen hankkiminen saattaa herättää useampia kysymyksiä. Kokosimme sinulle vastaukset yleisimpiin kysyttyihin kysymyksiin liittyen rakennuslupaan.

Onko rakennuslupa pakollinen?

On. Rakennuksen rakentamiseen on aina oltava rakennuslupa, joka mahdollistaa rakentamisen. Lupa vaaditaan uuden rakennuksen rakentamiseen ja suurempien peruskorjausten tekemiseen. Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, mikä on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Myös käyttötarkoituksen olennainen muutos, kuten vapaa-ajan asunnon eli mökin muuttaminen kokovuotiseksi asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan.

Jos tilan käyttötarkoitusta muutetaan esimerkiksi laajentamalla pesuhuonetta tai vesi- ja viemäripisteiden paikkoja siirretään, vaaditaan työlle yleensä toimenpidelupa, mutta joissain tapauksissa jopa rakennuslupa. Monessa kunnassa vaaditaan vedeneristystöiden yhteydessä rakennusvalvontaviranomaisten myöntämä rakennuslupa. Asia on syytä selvittää rakennusvalvonnasta heti suunnittelun alkuvaiheessa. Esimerkiksi ikkunoiden vaihto voi myös muuttaa rakennuksen ulkonäköä. Jos ikkunamalli muuttuu, on syytä varmistaa rakennusvalvonnasta, vaaditaanko vaihtotyöhön toimenpide- tai rakennuslupa.

Mistä rakennusluvan saa?

Rakennusluvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakentamisen edellytyksistä, tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä saa tietoa kunnan rakennustarkastajalta. Energiatodistus on esimerkiksi olennainen osa uudisrakennuksen rakennuslupahakemukseen liitettävää energiaselvitystä.

Lupaa voi hakea sähköisesti ja/tai kirjallisesti riippuen siitä, mikä käytäntö lupien hakemisessa on kunnassasi. Jokaisella kunnalla on omat ohjeensa lupien hakemiseen, joten niihin kannattaa perehtyä huolellisesti ennen hakemuksen jättöä. Ohjeissa eritellään tarkasti lupaan vaadittavat asiakirjat, hakemuksen käsittelyajat ja kaikki muut hakemiseen liittyvät faktat.

Tulee muistaa, että talon omistaja on aina kokonaisvastuussa rakennusprojektista, vaikka hän ei käytännön tekemiseen osallistuisikaan.

Missä vaiheessa rakennuslupaa kannattaa hakea?

Rakennusluvan hakeminen kannattaa tehdä ajoissa, sillä käsittelyajat voivat olla joskus pitkiä. Normaali käsittelyaika rakennusluvalle on 1-2 kuukautta, mutta ruuhka-aikoina käsittelyajat voivat venyä vieläkin pidemmäksi. Rakennuslupa on voimassa vasta, kun se on lainvoimainen. Rakennusluvan hakeminen kannattaa jättää kokeneen ammattilaisen tehtäväksi, sillä silloin se tulee paitsi tehtyä ajallaan myös oikein.

Lupa on voimassa vain tietyn ajan, jolloin rakentaminen tulee saada päätökseen. Mikäli rakennusprojekti ylittää luvan voimassaoloajan, tulee luvalle hakea lisäaikaa.

Miten toimenpidelupa eroaa rakennusluvasta?

Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Toimenpidelupa tarvitaan myös rakennuksen julkisivun muuttamiseen sekä rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen.