Salaojajärjestelmä pysyy kunnossa noin 30-40 vuotta

Pientalon elinkaaren aikana salaojajärjestelmä tulee tarkastaa ja huoltaa noin 30-40 vuoden iässä. Pientalon ympärille rakennetulla salaojajärjestelmällä on tärkeä tehtävä kodin kosteuden hallinnassa. Salaojat pitävät kodin perustukset kuivina ohjaamalla maaperän kosteuden pois rakennuksen läheisyydestä. Erityisesti syyssateet ja kevään lumien sulaminen tuovat pihoille suuria määriä vettä, joka voi aiheuttaa pahaa jälkeä talon rakenteille ilman toimivaa salaojitusta. Kun salaojat ovat kunnossa, myös kodin asukkaat pystyvät asumaan turvallisessa ja hyvinvoivassa kodissa. 

Kolmenkymmenen vuoden iässä on varauduttava salaojajärjestelmän vaihtoon

Hyvin usein salaojajärjestelmän toimimattomuuden syynä on järjestelmän teknisen käyttöiän täyttyminen. Rakennustietosäätiö RTS on määrittänyt KH-kortistossa (KH 90-00403) salaojien tekniseksi käyttöiäksi keskimäärin 30-40 vuotta. Tämän ikäisen järjestelmän tekniset toimivuusvaatimukset ovat täyttyneet, joten järjestelmä tulee uusia.

Salaojien käyttöikä voi kuitenkin täyttyä myös aiemmin kuin kolmenkymmenen vuoden iässä. Mikäli salaojissa ei ole tarkastuskaivoa, järjestelmän käyttöikä voi olla jopa 25% vähemmän. Tämä johtuu siitä, että salaojajärjestelmiä, joissa ei ole tarkastuskaivoja tai niiden kannet ovat maan alla, ei pystytä huoltamaan. Erityisesti vanhempien talojen salaojajärjestelmiin ei ole asennettu tarkastuskaivoja. Mikäli tontilla kuitenkin on salaojitus, salaojakaivot on mahdollista yksitasoisissa perustusratkaisuissa asentaa jälkikäteen.

Myös rasitusluokka määrittää sen, kuinka aikaisin käyttöikä täyttyy. Esimerkiksi rinnetalojen salaojitus tulee käyttöikänsä päähän yleensä aikaisemmin kuin taloissa, joissa on soraperäinen perusmaa. Sora läpäisee keskimääräistä paremmin vettä, kun taas rinnetaloissa sadevedet ohjataan helposti väärin.

Tarkastuksilla ja huolloilla jatketaan järjestelmän käyttöikää

Toinen tärkeä salaojien toimimattomuuden syy on salaojien kunnossapidon laiminlyönti. Salaojaputkissa on reikiä, jotka voivat tukkeutua helposti putkiin joutuneesta maa-aineksesta tai kasvien juurista. Salaojajärjestelmästä tulee pitää siis huolta säännöllisesti, jotta se toimii oikeaoppisesti eikä rikkoudu ennen aikojaan.

KH-kortiston mukaan salaojat tulee tarkastaa kahden vuoden välein. Tarkastus tehdään salaojakaivoista käsin tarkastamalla. Toimivassa salaojajärjestelmässä salaojaputket ovat veden pinnan alapuolella. Mikäli näin ei ole, järjestelmä on luultavasti tukossa ja salaojien kunto tulee tarkastaa ammattilaisella.

Tarkastuksen lisäksi salaojien huoltoon kuuluu lietevesien ja muiden roskien tyhjennys järjestelmästä viiden vuoden välein. Salaojaputket kannattaa myös painehuuhdella tarvittaessa.

Huolla salaojajärjestelmä näin:

  1. Ohjaa sadevedet syöksytorvista sadevesikaivoon, ei salaojien tarkastuskaivoon.
  2. Mikäli huomaat sokkelin pinnalla maalin hilseilyä tai kalkkihärmää, selvitä niiden syy pelkän maalaamisen sijaan. Syy pinnan muutoksiin voi olla syvemmällä, kuten salaojituksessa.
  3. Ohjaa sadevedet vähintään kolmen metrin päähän talosta.
  4. Varmista, että perustuksien viereen ei ole asennettu tai kasvatettu mitään. Esimerkiksi perustuksissa kiinni kasvavat kasvit ohjaavat helposti kosteutta rakenteisiin.
  5. Huolehdi, että sokkelikorkeus on vähintään 30 cm maan piinnasta.
Pientalon elinkaari