Hyvinkään Tapainlinnan koulun laajennushanke onnistuneesti maaliin asiantuntijoidemme koordinoimana

Aivan Hyvinkään ydinkeskustan tuntumassa sijaitsee vuonna 2006 rakennettu Tapainlinnan yhtenäiskoulu. Koulurakennus päätettiin laajentaa, sillä koulun tilakapasiteetti tuli päivittää vastaamaan tulevaisuuden tarpeita vuoden 2018 palveluverkkopäätöksen mukaisesti. Sustera vastasi laajennus- ja muutoshankkeen rakennesuunnittelusta ja kosteudenhallintakoordinoinnista.

Laajennushanke valmistui onnistuneesti elokuussa 2022. Laajennuksen jälkeen koulun oppilasmäärä kasvoi 100 oppilaalla. Koulussa opiskelee tällä hetkellä yli 700 lasta ja nuorta.

Hankesuunnittelusta toteutussuunnitteluun

Sustera aloitti hankkeessa hankesuunnitteluvaiheessa vuonna 2019. Hankesuunnittelun aikana vertailtiin kolmea erilaista toteutusvaihtoehtoa. Lopulta päädyttiin vaihtoehtoon, jossa laajennus toteutettiin olemassa olevan rakennuksen itäpuolelle. Olemassa olevaan rakennukseen tehtäisiin myös pieniä muutostöitä.

”Maaperän vuoksi tämä oli oikeastaan ainoa järkevä vaihtoehto. Muuten olisi jouduttu esimerkiksi louhimaan kalliota, sillä alueen pohjavesi on hyvin pinnassa”, tiivistää rakennesuunnittelijana hankkeessa toiminut Susteran osastopäällikkö Riku Aaltonen.

Hankesuunnitelman valmistuttua rakennesuunnittelija jatkoi toteutussuunnitteluvaiheessa rakenne- ja elementtisuunnittelijan tehtävissä.

Kosteudenhallintakoordinaattori mukaan hankkeeseen

Myös Susteran kosteudenhallintakoordinaattori aloitti hankkeessa suunnitteluvaiheessa. Hän valvoi sekä ohjasi laajennus- ja muutostyön kosteudenhallinnan toteutumista koko hankkeen ajan.

”Kosteudenhallintakoordinaattori Wafa Ameli hoiti työnsä jämptisti ja selkeästi. Pidin hänen työtavoistaan, joten valitsin hänet myöhemmin myös erääseen toiseen kohteeseen samaan tehtävää”, tiivistää Hyvinkään kaupungin rakennuttamisen projektipäällikkö Sami Husu.

Hanke valmistuu ajallaan

Hankkeen urakkavaihe aloitettiin kesäkuussa 2021 ja valmista tuli elokuussa 2022. Hanke valmistui tismalleen 14 kuukauden rakennusaika-arvion mukaisesti.

”Täytyy korostaa, että rakennesuunnittelijan yhteistyön työmaan suuntaan toimi todella hyvin ja se oli tärkeässä asemassa. Hänellä oli jämpti ote suunnittelusta ja hänen kanssaan oli helppo toimia”, Husu jatkaa.

Koko hanketiimi kokee hankkeen sujuneen hyvin

”Tällaiset hankkeet ovat todella mukavia, kun hanke etenee suunnitellusti. Työnaikaiset muutokset saatiin päivitettyä nopeasti ja hanke meni muutenkin kaikilta osin hyvin. Kaikilla osapuolilla oli selvästi yhteinen tavoite onnistua hankkeessa”, Husu lopettaa.

Myös rakennesuunnittelija ja kosteudenhallintakoordinaattori korostavat hyvän yhteistyön olleen merkittävässä asemassa hankkeen onnistumisessa.

”Hankkeesta jäi erinomainen fiilis. Yhteistyö toimi kaikkien hankkeen osapuolien kesken. Sopiva yhdistelmä jämptiyttä ja rentoutta ilman jännitystä”, tiivistää Aaltonen.

”Kommunikaatio toimi, joten yhteistyö sujui. Kiitos tilaajalle siitä, että osasi resursoida oikeat tekijät hankkeeseen”, päättää Ameli.


Lue myös:

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.