Aalto Yliopistokiinteistöt Oy

EcoReal toteutti Aalto Yliopistokiinteistöt Oy:n Otaniemen Harald Herlin -oppimiskeskukseen energiakatselmuksen keväällä 2017. Energiakatselmuksen perusteella kiinteistössä havaittiin olevan yli 20% energiansäästöpotentiaali kohtuullisin investointikustannuksin. Energiakatselmuksessa havaittujen ehdotusten perusteella kiinteistössä aloitettiin energiaremontti.

Kiinteistön rakennusautomaatioon tehtiin muutoksia ja kohteen ilmanvaihtokoneet ohjelmoitiin käymään tarpeenmukaisesti, Samalla varmistettiin kiinteistön jäähdytyskoneen energiatehokas toiminta. Lisäksi kiinteistön kaukolämmön todellinen tilaustehon tarve tarkastettiin.

EcoReal toimi energiaremontin projektinjohtajana tuottaen asiakkaalle kaikki toimenpiteet avaimet käteen -palveluna. Palveluun kuului muutostöiden suunnittelu, kilpailutus, johtaminen, toteutus ja raportointi. Energiakatselmus suoritettiin kesäkuussa 2017 ja kiinteistön muutostyöt olivat valmiit talvella 2018.