As Oy Bastvikin Navigaattori saavutti LEED Gold -ympäristösertifikaatin

Espoon Saunalahdessa sijaitseva As Oy Bastvikin Navigaattori on saavuttanut LEED Gold-luokituksen. Raksystems Green Building Services -divisioona konsultoi hankkeen sertifioinnin, jotta toivottu luokitustaso ja kiinteistön ympäristötavoitteet saatiin saavutettua. Kohteen asunnot ovat osa NREP:n uutta vuokra-asumisen brändiä Juli Livingiä.

As Oy Bastvikin Navigaattori on saavuttanut LEED-sertfioinnin.

LEED todentaa rakennuksen ympäristöystävällisyyden

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalaisen U.S. Green Building Councilin ylläpitämä ympäristösertifikaatti, joka arvioi kattavasti kestävän kehityksen ratkaisuja rakentamisessa. LEED-järjestelmä jakaantuu neljään eri luokitustasoon, joita ovat Certified, Silver, Gold ja Platinum.

LEED-sertifiointijärjestelmällä voidaan arvioida tilojen, rakennusten ja alueiden ympäristöominaisuuksia. Sertifikaatti todentaa, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden sekä vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti.

Huolellisella suunnittelulla saavutettu sertifiointi

As Oy Bastvikin Navigaattori saavutti toiseksi korkeimman tason LEED Gold-luokituksen huolellisella suunnittelulla. Arvioitavia teemoja olivat muun muassa sijainti- ja tonttisuunnittelu, energian- ja vedenkulutus, materiaalivalinnat ja sisäilman laatu.

Kohteen veden- ja energiankulutusta on pienennetty tehokkailla taloteknisillä järjestelmillä, pienivirtaamaisilla vesikalusteilla sekä kattavalla energiaseurannalla.

”LEED Gold-taso asetettiin tavoitteeksi jo hankkeen alkuvaiheessa yhteistyössä NREP:n ja EKE-Rakennus Oy:n kanssa. Projektiryhmä teki hankkeen aikana tiivistä yhteistyötä tavoitteen saavuttamiseksi” kertoo Raksystems GBS:n asiantuntija Sami Tivonen.

LEED-sertifikaatti on osoitus vastuullisesta rakentamisesta

”NREP:llä on kunnianhimoiset ympäristötavoitteet ja se on toiminut kiinteistöalalla vastuullisuuden edelläkävijänä”, jatkaa Tivonen.

LEED Gold-sertifikaatti on osoitus vastuullisesta rakentamisesta ja sen avulla onnistutaan saavuttamaan konkreettisia etuja kiinteistön elinkaaren aikana.

”NREP kokee tärkeäksi myös hyvän sisäilman laadun ja vähäpäästöisten sekä ympäristöystävällisten materiaalien käytön, jotka on huomioitu laajasti hankkeessa”, kertoo NREP:n Juli Living projektipäällikkö Aki Baarman.

”LEED Gold-sertifikaatin saamiseksi on myös työmaalla tehty paljon työtä ennakkosuunnittelun ja erityisvaatimusten seurannan osalta. Haluan osaltani kiittää työmaaorganisaatiota hyvästä suorituksesta sekä Raksystemsiä hyvästä yhteistyöstä projektin aikana”, kertoo vastaava työnjohtaja Emil Lindström.

Elinkaarilaskennalla vähennettiin kohteen ympäristövaikutuksia

Raksystems GBS laski kohteelle hankkeen aikana elinkaaren hiilijalanjäljen. Hiilijalanjäljen laskenta rakennuksen suunnitteluvaiheessa antaa todellisen kuvan rakentamisen ja koko elinkaaren ympäristövaikutuksista kiinteistökokonaisuuden eri vaiheissa. 

Hiilijalanjälkilaskennalla todettiin yli 10 % vähennys hiilijalanjäljessä tavanomaiseen tasoon verrattuna, joka on saavutettu muun muassa hyvällä energiatehokkuudella ja tarkoilla materiaalivalinnoilla.

”Tämän lisäksi NREP:n vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti kohteessa käytetään vihreää sähköä pienentämään elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä sekä olemme hyvittäneet rakentamisen ja asumisen aikaisen hiilijalanjäljen”, toteaa Baarman.

”Näin KVR-urakoitsijan näkökulmasta on ollut todella mahtavaa ja hienoa tehdä kohdetta NREP:lle. Lisätyönä tilattu LEED sertifiointi yhteistyössä Raksystemsin kanssa antoi ihan uusia ulottuvuuksia tavanomaisen kerrostalokohteen suunnitteluun ja rakentamiseen. On ollut kunnia toimia LEED Gold- sertifioinnin saaneen kohteen projektipäällikkönä” kertoo EKE-Rakennuksen projektipäällikkö Minna Ylenius.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.