Sodankylän monitoimikeskus toteutettiin elinkaarimallilla

Raksystems oli mukana Sodankylään valmistuvan monitoimikeskuksen elinkaarihankkeen ohjauksessa. Raksystemsin roolina oli energia- ja elinkaarisuunnittelu, RTS-sertifiointi, Tervetalo- ja kosteudenhallinta sekä kolmannen osapuolen rakennusfysikaalinen tarkastus. Monitoimikeskus sisältää koulurakennuksen, liikuntasalin, auditorion, koulukirjaston, nuorisotilan ja muita kulttuuritoimintoja yhdistyksille ja opistoille.

Elinkaarimallilla toteutetulla Sodankylän monitoimikeskuksella on RTS-sertifiointi.

Monipuolinen ja joustava koulurakennus

Monitoimikeskuksen rakentaminen Sodankylään alkoi elokuussa 2020 ja koulu valmistuu elokuussa 2022. Koulurakennuksessa on tilat perusopetuksen 650 oppilaalle sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 100 lapselle.

Tiloilta haettiin monikäyttöisyyttä ja joustavuutta, jotta ne muuntautuvat eri käyttäjien tarpeisiin, esimerkiksi yhdistelemällä tiloja keskenään.

Koulun rakennus on toteutettu elinkaarimallilla. Näin koko rakennuksen elinkaari otetaan huomioon alusta loppuun ja suunnittelu on tehty huolella tulevaisuutta ajatellen, esimerkiksi fyysisesti ja aikaa kestävien materiaalivalintojen avulla. Hankkeessa käytettävät materiaalit olivat tutkitusti vähäpäästöisiä M1-luokan rakennusmateriaaleja.

Raksystems Green Building Services -divisioonan toteuttamassa elinkaarisuunnittelussa vertailtiin eri vaihtoehtojen ja energiatuotantotapojen elinkaarikustannuksia ja valittiin tämän perusteella edullisimmat vaihtoehdot.

Energiatehokkuutta energialaskennan kautta

Ympäristöystävällisyys on rakennusta suunnitellessa otettu huomioon monin tavoin. Raksystems GBS:n elinkaarisuunnittelu sisälsi myös energialaskennan, jonka avulla saatiin laskettua tavoitekulutus kohteelle.

Energiatehokkuuteen on sen perusteella panostettu kohteessa isosti, esimerkiksi 30 aurinkopaneelin sekä LED-valaistuksen ja sen ohjauksen avulla.

Valaistusta ohjataan opetus- ja hallintotiloissa läsnäoloon ja päivänvalon määrään perustuen. Lämmöntalteenottolaitteilla taas saadaan kohteen lämmitysenergian kulutusta pienemmäksi.

Tekoäly on myös otettu huomioon vastuullisessa suunnittelussa, sillä oppilaat voivat itse käyttöönsä saaman datan avulla seurata esimerkiksi vedenkulutusta. Digitaalisiin ratkaisuihin ja tekniikkaan on muutenkin panostettu monitoimikeskuksen tiloissa.

Tervetalosuunnittelu varmistaa turvallisen sisäympäristön käyttäjille

Raksystems GBS ohjasi myös TerveTalo– ja KuivaKetju10-kriteerien toteutumisen osana suunnittelua.

TerveTalo ohjaa terveellistä rakentamista, jotta rakennuksen käyttäjät voisivat nauttia terveellisestä ja turvallisesta sisäympäristöstä. Kriteerien avulla luodaan selkeät tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Kriteerit koskevat esimerkiksi kosteudenhallintaa, laadunvarmistusta, työmaan puhtaudenhallintaa, materiaalivalintoja ja sisäilmariskien hallintaa.

KuivaKetju10 on Suomessa yleisesti käytössä oleva toimintamalli, joka ohjaa rakentamisen kosteudenhallintaa. Malli sisältää kymmenen keskeisintä kosteusriskiä, joiden hallinnalla vältetään yli 80 % kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksia. Rakentamisessa noudatettiin myös korkeinta eli P1-puhtausluokkaa, joka vaatii esimerkiksi hyvää pölynhallintaa.

Raksystems Project Services -divisioonan asiantuntija suoritti kohteeseen kolmannen osapuolen rakennusfysikaalisen tarkastuksen. Suunnittelun aikana voitiin ottaa kohteen riskikohdat huomioon rakennusfysikaalisen asiantuntijan kommenttien pohjalta.

Rakennusfysikaalisten riskien arvioinnissa kootaan eri suunnittelijat – kuten arkkitehti, rakennesuunnittelija ja kosteustekninen asiantuntija – yhteen, jotta eri haasteet saadaan selvitettyä ja kehitystoimenpiteet luotua riskien ehkäisemiseksi.

RTS-sertifioitu rakennus

Raksystems GBS toteutti kohteen RTS-ympäristösertifioinnin. RTS on suomalainen sertifiointijärjestelmä, joka ottaa parhaiten huomioon kiinteistöjen kotimaiset erityispiirteet vastuullisuuden ja kestävän rakentamisen suhteen. Sertifioinnissa käytettävät kriteerit sopivat parhaiden kansallisten menetelmien ja käytäntöjen hyödyntämiseen kotimaisesta näkökohdasta.

”Elinkaarihankkeissa työskentely on Raksystemsin projektiryhmälle erityisen palkitsevaa. Hankkeen luonteesta johtuen ratkaisujen ja toteutuksen ohjaamiseen ja parhaiden ratkaisujen miettimiseen on tavanomaista hanketta enemmän aikaa ja elinkaarinäkökulma huomioidaan kaikissa vaiheissa. Elinkaarihankkeissa aktiivinen yhteistyö sekä suunnitteluryhmän että työmaan kanssa on avainasemassa ja kun kaikilla osapuolilla on yhteiset intressit, yhteistyö on hedelmällistä ja antoisaa”, kertoo Raksystems GBS:n Timo Rintala hankkeesta.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.