Taideyliopisto saavutti LEED Gold -ympäristösertifioinnin

Taideyliopistolla on LEED-sertifiointi.

Taideyliopisto saavutti LEED Gold -ympäristöluokituksen 1.9.2021. Helsingin Sörnäisissä sijaitseva Taideyliopisto tarjoaa oppimistilat lukuisille kuvataiteen, teatterin ja tanssin opiskelijoille. Taideyliopiston uudisrakennukseen yhdistyy vanhat, suojellut teollisuuskiinteistöt, joiden sertifiointia konsultoi Raksystems GBP.

Taideyliopisto saavutti LEED Gold -ympäristösertifioinnin

Taideyliopisto saavutti LEED Gold -ympäristöluokituksen syyskuussa 2021. Helsingin Sörnäisissä sijaitseva Taideyliopisto tarjoaa oppimistilat lukuisille kuvataiteen, teatterin ja tanssin opiskelijoille. Taideyliopiston uudisrakennukseen yhdistyy vanhat, suojellut teollisuuskiinteistöt, joiden sertifiointia konsultoi Raksystems GBP.

Taideyliopistolla on LEED-sertifiointi.

LEED todentaa ympäristötavoitteiden toteutumista

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalaisen U.S. Green Building Councilin ylläpitämä ympäristösertifikaatti, joka arvioi kattavasti kestävän kehityksen ratkaisuja rakentamisessa. LEED-järjestelmä jakaantuu neljään eri luokitustasoon, joita ovat Certified, Silver, Gold ja Platinum.

LEED-sertifiointijärjestelmällä voidaan arvioida tilojen, rakennusten ja alueiden ympäristöominaisuuksia. Sertifikaatti todentaa, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti.

Huolellisella suunnittelulla saavutettu sertifiointi

Taideyliopisto saavutti toiseksi korkeimman LEED Gold -tason huolellisella suunnittelulla. Arvioitavia teemoja olivat muun muassa sijainti- ja tonttisuunnittelu, energian- ja vedenkulutus, materiaalivalinnat ja sisäilman laatu.

”LEED Gold -taso asetettiin tavoitteeksi jo hankkeen alkuvaiheessa ja sertifikaatin vaatimat toimenpiteet sovittiin toteutettavaksi yhdessä Lujan kokoaman projektiryhmän kanssa. Hankkeella oli alusta alkaen hyvät lähtökohdat korkean LEED-tason saavuttamiseksi, koska LEED:ssä palkitaan keskeisestä sijainnista ja suojellun rakennuksen kunnostamisesta kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ominaispiirteet huomioiden”, kertoo konsulttina hankkeessa toiminut Raksystems GBP:n johtava asiantuntija Antti Karppinen.

”Yhteistyö työmaan kanssa toimi hankkeessa hyvin, ja työmaan henkilöstö huomioi työmaan ympäristövaikutukset, seurasi materiaalihankintoja ja kierrätti jätteet tehokkaasti”, kertoo Karppinen.

Panostusta energiatehokkuuteen ja sisäilmaan

Energiatehokkuuden parantaminen säästää kustannuksia ja ympäristöä. Hanke saavutti erinomaiset pisteet energian- ja vedenkulutuksen kategorioissa hyödyntämällä tehokasta ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa, energiatehokasta ja säädettävää valaistusta sekä pienivirtaamaisia vesikalusteita. Kohteessa tuotetaan lisäksi uusiutuvaa energiaa omalla aurinkosähköjärjestelmällä.

Sisäilmastoon ja viihtyisyyteen liittyvät LEED-vaatimukset saavutettiin tilojen käyttäjämäärän mukaan mitoitetuilla ilmamäärillä sekä seuraamalla tiheästi käytettyjen tilojen hiilidioksiditasoa mittauksilla.

Lämpöolosuhteiden laatu varmennettiin laatimalla olosuhdesimuloinnit suunnitteluvaiheessa. Lisäksi rakentamisen aikana laadittiin puhtaudenhallintasuunnitelma, jonka toteuttamista seurattiin tehokkaasti.

”Taideyliopiston kiinteistön omistaja, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas sertifioi jokaisen uudisrakennuksensa vähintään Gold-tasolle. Tämän hankkeen suunnittelu ja toteutus LEED-sertifioinnin osalta, meni omistajan silmin poikkeuksellisen kivuttomalla tavalla maaliin. Kiitos Raksystemsille sertifioinnin mallikkaasta läpiviennistä, sekä Lujatalolle hankkeen toteutuksesta”, toteaa Veritaksen rakennuttajapäällikkö Jarkko Saari tyytyväisenä.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.