Uudiskohteen rakennusvirheet kuriin asiantuntijan avulla – Asunto Oy Casa Oran vuositarkastuksen ennakkotarkastus

Espoon Koukkuniemeen valmistui vuonna 2018 upea 14:stä erillis-, pari- ja rivitaloasunnosta koostuva uudiskohde Asunto Oy Casa Ora. Kun kohteen luovutuksesta oli kulunut noin vuosi, taloyhtiössä järjestettiin vuositarkastus. Raksystems (nykyinen Sustera) auttoi osakkaita tarkastamalla uudiskohteen ennen vuositarkastusta ja laatimalla listan puutteista sekä vioista.

Yhteistyö taloyhtiön kanssa alkoi rakennustyön tarkkailijan tehtävissä

”Raksystemsin (nykyinen Sustera) asiantuntija oli toiminut aiemmin taloyhtiön rakentamisvaiheessa tarkkailijana. Oli luontevaa palkata sama henkilö myös vuositarkastuksen ennakkotarkastusprojektiin, koska hän tunsi yhtiön jo tässä vaiheessa kuin omat taskunsa”, kertoo Asunto Oy Casa Oran hallituksen jäsen Mika Arhi.

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen toteutus

Asunto Oy Casa Ora sijaitsee Espoon länsirannikolla rantaraitin varrella. Meren äärellä sijaitsevan taloyhtiön asuntojen pohjaratkaisut on suunnitellut arkkitehti Pet Michael.

Taloyhtiö koostuu kahdesta rivitalosta, kahdesta paritalosta ja kolmesta erillistalosta, jotka ovat kaksikerroksisia. Lisäksi yhtiöön kuuluu kaksi erillistä talousrakennusta. Toisessa rakennuksessa sijaitsee jätehuone, lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus sekä toisessa väestönsuoja ja talovarasto.

Raksystemsin (nykyinen Sustera) asiantuntija toteutti vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen taloyhtiön yleisiin tiloihin sekä tarkasti rakennuksen julkisivut ja vesikatot piha-alueita unohtamatta. Julkisivujen tarkastus suoritettiin aistinvaraisesti vesikatolta ja maan tasolta. Lopuksi asiantuntija laati tarkastuksesta raportin, jossa tarkastuksen havainnot esitettiin lyhyesti sijaintitietoineen virhe- ja puuteluettelon muodossa.

Vuositarkastuksen ennakkotarkastus toteutettiin viikon aikana ja raportti toimitettiin viikon kuluessa tarkastuksesta.

Asiantuntijan apu on paikallaan taloyhtiön alkutaipaleella

Asuntokauppalaki määrää, että perustajaosakkaan eli rakennuttajan tulee järjestää uuden asunnon vuositarkastus 12-15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennus on hyväksytty käyttöönotettavaksi rakennusvalvonnan toimesta. Taloyhtiöllä on siis noin vuosi aikaa havainnoida mahdolliset virheet ja puutteet sekä raportoida niistä perustajaosakkaalle.

Raksystems auttaa taloyhtiötä ja osakasta uudiskohteen tärkeissä alkuvaiheissa. Raksystemsin tekemään vuositarkastuksen ennakkotarkastukseen kuuluu ennen vuositarkastusta tehtävä kiinteistötarkastus ja siitä laadittava raportti. Tarpeen mukaan asiantuntija osallistuu lisäksi vuositarkastukseen sekä jatkaa valvojana virheiden ja puutteiden korjaustöissä. Asiantuntija voi toimia myös taloyhtiön rakennustyön tarkkailijana ennen taloyhtiön valmistumista.

”Asunnon ostaminen uudesta yhtiöstä on hyvin erilainen projekti. Ostopäätös joudutaan tekemään vain rakennuspiirustusten, havainnekuvien ja rakennuttajan luomien mielikuvien pohjalta. Ostaja onkin tässä vaiheessa aika yksin eikä rakennuttamista pysty itse valvomaan. Vaikka rakennuttaja oli hyvässä maineessa oleva yhtiö ja kaikki tuntui olevan kunnossa, halusimme ostajien kesken palkata puolueettoman ja ulkopuolisen rakennustyön tarkkailijan seuraamaan ja raportoimaan rakentamisen edistymisestä sekä valvomaan, että kaikissa rakentamisen vaiheissa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja voimassa olevia rakennusmääräyksiä”, sanoo Arhi.

”Yhteistyö Raksystemsin (nykyinen Sustera) kanssa on toiminut erinomaisesti ja olemme toimintaan hyvin tyytyväisiä’’, Arhi jatkaa.


Lue myös:

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.