Miksi ammattitaitoisen rakennustyön valvojan valintaan kannattaa panostaa?

Taloyhtiöiden rakennushankkeisiin ei ole aina palkattu erillistä rakennustyön valvojaa, vaan valvonta jäi isännöitsijän tai taloyhtiön harteille. Viimeisien vuosien aikana tilanne on onneksi muuttunut. Tänä päivänä hyvin harva taloyhtiö ryhtyy rakennushankkeeseen ilman valvojia. Tämä ei ole ihme, sillä panostaminen asiantuntevaan valvontaan maksaa aina itsensä takaisin.

Valvoja valvoo taloyhtiön edun toteutumista

Rakennustyön valvojan tärkein tehtävä on toimia taloyhtiön edunvalvojana. Hän on urakoitsijasta riippumaton taho, johon taloyhtiö voi luottaa.

Valvojan avulla varmistetaan, että rakennushanke toteutetaan sopimuksen mukaisesti niin teknisesti, laadullisesti kuin kustannuksiltaankin. Valvoja seuraa hankkeen kuluja ja aikataulua mahdolliset poikkeamat huomioiden ja niistä eteenpäin raportoiden. Hän varmistaa myös, että rakennustyöt toteutetaan yleisten vaatimusten ja kohteen ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

Valvoja suorittaa kohteessa työmaakäyntejä 1-3 kertaa viikossa kohteesta ja työvaiheesta riippuen. Suosittelen mitoittamaan valvontakäyntien määrän vastaamaan remontin luonnetta. Esimerkiksi laajempien rakennushankkeiden, kuten putkiremonttien alussa, tiheämmille työmaakäynneille on yleensä tarvetta.

Huolellinen dokumentointi säästää taloyhtiön aikaa ja rahaa

Valvojat tuottavat jokaisesta työmaakäynnistään kuvallisen raportin, joka toimitetaan taloyhtiölle. Valvontaraportit toteutetaan meillä sähköisesti ja ne ovat helposti ymmärrettäviä. Dokumentointi on tärkeää, sillä sen avulla taloyhtiö pysyy ajan tasalla rakennushankkeen etenemisestä.

Dokumentoinnin arvo korostuu riita-, takuu- tai vastuukorjaustilanteissa, sillä rakentamisratkaisut ja niiden taustat voidaan todentaa dokumenteista. Hyvä ja kattava dokumentointi antaa myös taloyhtiön osakkaille ja asukkaille varmuutta, että virheet on korjattu oikeaoppisesti ja rakennuksessa on turvallista sekä terveellistä asua.

Rakennusvirheiden ennaltaehkäisyä valvonnan avulla

Valvojat ennaltaehkäisevät toiminnallaan myös mahdollisia rakennusvirheitä. Kun rakennusvirheet havaitaan oikeaan aikaan ja korjataan jo rakennusaikana, taloyhtiö säästää aikaa ja rahaa.

Kokenut valvoja osaa puuttua mahdollisiin virheisiin ja laiminlyönteihin hankkeen kaikissa vaiheissa: suunnittelusta takuuaikaan asti. Näin työn laatu paranee eikä vakavia, taloyhtiötä vielä vuosienkin päästä rasittavia virheitä, pääse syntymään.

Valvontaan panostaminen kannattaa

Rakennushankkeen kunnialla maaliin saattaminen vaatii laajaa osaamista, jota harvalta taloyhtiön osakkaalta tai edes isännöitsijältä löytyy. Meidän valvojamme ovat kokeneita tekijöitä, joilla on laaja kokemus erikokoisien rakennushankkeiden läpi viemisestä niin urakoitsijan kuin valvojankin roolissa.

Haluan muistuttaa, että valvojien palkkio on hyvin pieni osa koko hankkeen kustannuksia. Rakennusvirheiden korjauskustannuksiin voi helposti kulua moninkertainen summa rahaa, joten asiantuntevaan valvontaan panostaminen maksaa aina itsensä takaisin.

5 syytä palkata ammattitaitoinen valvoja

  1. Puolueeton näkemys: valvoja on urakoitsijasta riippumaton taho.
  2. Dokumentointi: kattava valvontadokumentaatio auttaa ristiriitatilanteissa.
  3. Rakennusvirheiden ennaltaehkäisy: työn laatu paranee eikä virheitä synny, kun valvoja puuttuu epäkohtiin hankkeen aikana.
  4. Asiantuntijan kokemus: laajaan korjaushankkeeseen vaaditaan laajaa osaamista, jonka hallitsee vain rakennusalan asiantuntija eli valvoja.
  5. Kustannustehokkuus: valvojan palkkio on pieni, mutta hyöty suuri.