Suomessa suhteellisesti suuri määrä rakennusten käyttövaiheen LEED-ympäristösertifiointeja

LEED-sertifiointeja on tällä hetkellä tehty noin 110 000 kpl yli 180 maassa, mikä tekee siitä maailman ylivoimaisesti suosituimman ympäristösertifioinnin. Suomessa on tehty 313 LEED-sertifiointia erilaisille rakennuksille, mikä väkilukuun suhteutettuna vie Suomen kärkisijoille.

Sisällys

Suomessa yleisin LEED-taso on Gold

Suomessa on tehty tähän mennessä 313 LEED-sertifiointia erilaisille rakennuksille, joista 217 on hankevaiheen LEED-sertifiointeja (69 %) ja 96 käyttövaiheen LEED-sertifiointia (31 %). Suhteutettuna väkilukuun Suomi onkin kärkisijoilla käyttövaiheen LEED-sertifiointien määrässä.

Yleisin LEED-sertifioinnin taso on Gold, ja sertifioinnit jakautuvat seuraavasti: 16 % Platina, 66 % Gold, 15 % Silver ja 3 % Certified.

Käyttövaiheen sertifioinnit ovat lisääntyneet

Erityisesti rakennusten käyttövaiheen sertifioinnit ovat lisääntyneet. LEED O+M: Existing Buildings (LEED EB) -ympäristösertifiointi ottaa kantaa rakennuksen todelliseen suorituskykyyn ja kannustaa sekä kiinteistön omistajaa että rakennuksen käyttäjiä pienempään kulutukseen.

“Yhä useampi vuokralainen haluaa työskennellä vastuullisissa, sertifioiduissa tiloissa”, kertoo Raksystemsillä LEED EB -sertifiointien johtavana asiantuntijana työskentelevä Mikael Nyländen.

LEED EB -sertifioinnissa kerätään eri ympäristövaikutuksia käsittelevistä kategorioista pisteitä ja rakennuksen saavuttama pistemäärä vastaa lopulta jotain neljästä mahdollisesta sertifiointitasosta: mitä enemmän pisteitä, sen korkeampi sertifiointitaso.

Keskiössä ovat mm. energian- ja vedenkulutuksen arviointi, rakennuksesta syntyvän jätteen kierrätystehokkuus ja sisäilmanlaadun arviointi. Sertifiointien yhteydessä toteutetaan myös usein kehitystoimia esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseksi.

Sertifioinnissa kuunnellaan myös käyttäjiä

Sertifioinnissa kuunnellaan myös rakennuksen varsinaisia käyttäjiä. Parhaassa tapauksessa rakennus toimii energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, luoden viihtyisät ja terveelliset tilat kaikille rakennuksessa toimiville ihmisille.

“Käyttäjiltä kerätään palautetta kyselyjen muodossa ja tuloksia hyödynnetään kohteen kehittämisessä”, Nyländen sanoo.

LEED EB on hyvä vaihtoehto käytönaikaisen rakennuksen BREEAM-In-Use – (BIU) sertifioinnille, ja eroaa siitä esim. suorituskyvyn mittaamisen kautta keskittymällä todellisten kulutusten tarkasteluun. Yksittäisten pistekriteerien ja vaatimusten sijaan kohteelle annetaan vapaammat kädet sopiviin kehitystoimenpiteisiin.

Määrät perustuvat LEED:n kattojärjestön ylläpitämään tietokantaan sertifioiduista kohteista.

Vastuullinen kulutus kiinnostaa myös rakennusten käyttäjiä

Rakennukset tuottavat Suomen kasvihuonekaasupäästöistä kolmanneksen. Kiinteistönomistajien vaatimukset rakennusten ympäristöystävällisyyden suhteen ovat kasvussa ja kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana yleistyneet huomattavasti.

LEED-luokituksen avulla tavoitellaan ympäristöystävällisempää ja energiatehokkaampaa toimintaa ja sen jatkuvaa seurantaa sekä kehitystä. Näin voidaan paremmin vastata niin yrityksen omiin vastuullisuustavoitteisiin, kuin EU:n ympäristöä koskevaan, vuoteen 2030 asti ulottuvaan toimintasuunnitelmaan.

”LEED EB, kuten muutkin sertifioinnit, ovat tässä markkinatilanteessa tärkeitä keinoja nostaa kiinteistön arvoa ja lisätä niiden houkuttelevuutta. Sertifioinnit voivat myös vaikuttaa kiinteistön rahoitukseen, edesauttamalla vihreän rahoituksen saamista. Lisäksi, koska LEED EB peilaa toteutuneisiin energian ja veden kulutuksiin sekä jätteiden kierrätykseen, tarkoittaa korkeampi luokitustaso myös pienempiä kiinteistön käyttökustannuksia”, Raksystemsin Green Building Services -divisioonan tiimipäällikkö Anna Huostila kertoo.

Raksystems on tehnyt käyttövaiheen LEED-sertifiointeja erityisesti isoille kiinteistökokonaisuuksille. Raksystems Green Building Services -divisioona laati vuonna 2017 Technopolikselle LEED Volume Program -mallin ensimmäisenä Suomessa ja loi samalla selkeät raamit kiinteistöjen käyttövaiheen ympäristösertifioinnille, jonka pohjalta myös tilojen vuokralaiset ovat mukana vaikuttamassa koko kiinteistön ympäristökuormituksen pienentämiseen.

”LEED-sertifioinnit ovat tärkeä osa Technopoliksen jatkuvaa vastuullisuustyötä. Volume Programin kehittämisen myötä käyttövaiheen sertifiointeja on pystytty tekemään tehokkaasti hyödyntämällä olemassa olevia toimintamalleja ja kokemuksia. Technopolis onkin sertifioinut jo 30 rakennustaan suoraviivaisella Volume-mallilla. Vastuullisuustyömme perusta on mahdollistaa vastuullisuus kiinteistöjämme käyttäville asiakkaillemme. Kun asiakkaamme valitsevat meidät, he tietävät tekevänsä vastuullisen valinnan, minkä arvo on korostunut viime vuosina merkittävästi. Kolmannen osapuolen tekemä sertifiointi on luotettava tapa todentaa vastuullisuustyömme tuloksia. LEED-sertifioinnissa erityisen merkittävää on sen monipuolisuus, joka ulottuu rakennuksen ympäristövaikutuksien mittaamisesta aina käyttäjäkyselyihin ja asiakkaiden tiedotuskampanjoihin”, Technopoliksen vastuullisuuspäällikkö Johanna Kivelä kertoo.

Sertifiointeja hotelleista kauppa- ja logistiikkakeskuksiin

Raksystems on auttanut toteuttamaan käyttövaiheen LEED-sertifiointeja erilaisille toimitiloille, kuten toimistoille, kauppakeskuksille, hotelleille ja logistiikkakeskuksille. Tänä vuonna myös Suomessa ensimmäinen päiväkoti on saamassa LEED EB- luokituksen.

LEED EB -sertifiointeja voidaan tällä hetkellä tehdä kahdella rinnakkain toimivalla versiolla; v4 ja v4.1. Syksyllä 2023 LEED:n kattojärjestö U.S. Green Building Council on julkaissut myös ensimmäisen vedoksen uudesta LEED EB v5 -sertifiointityökalusta, joka otetaan aluksi beta-versiona aikaisempien sertifiointien rinnalla käyttöön. Uuden v5:n fokuksena on mm. vähähiilisyys, terveys, eri ekosysteemien toimivuus ja resilienssi.

Raksystems on Suomen johtava asiantuntija myös rakennushankkeiden LEED-sertifioinneissa.

Technopolis on jaettujen työympäristöjen asiantuntija. Technopolis tarjoaa joustavia ja tehokkaita toimitiloja sekä kaikkia niihin liittyviä palveluja. Technopoliksella on 16 kampusta, joissa toimii 1 500 asiakasyritystä ja niiden 48 000 työntekijää kuudessa maassa Pohjois-Euroopassa.

LEED on yhdysvaltalainen sertifiointijärjestelmä, jonka myöntää rakennukselle U.S. Green Building Council® (USGBC®). Rakennusten ominaisuuksia ja suorituskykyä arvioidaan yhteensä yhdeksällä eri osa-alueella, kuten veden ja energian käyttö, materiaalien valinnat, sisäilman laatu, sijainti ja joukkoliikenneyhteydet. Suomessa olevan korkealaatuisen rakennuskannan ansiosta LEED EB-sertifioinnin vaatimukset energiatehokkuudelle ovat yleensä suhteellisen helposti saavutettavissa.

Lisätietoja


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.