Mitä taloyhtiön remontin hankesuunnitteluvaihe sisältää?

Taloyhtiön korjaushanke -artikkelisarjassa käymme läpi taloyhtiön korjaushankkeen etenemisen aina esiselvitysvaiheesta takuuaikaan asti. Sarjan toisessa osassa käsittelemme hankesuunnitteluvaihetta. Taloyhtiö siirtyy hankesuunnitteluvaiheeseen, kun esiselvitysvaiheen jälkeen järjestettävässä yhtiökokouksessa on päätetty hankesuunnittelun rahoituksesta ja taloyhtiön hallitukselle on annettu valtuudet hankkeen valmisteluun.

Taloyhtiö siirtyy hankesuunnitteluvaiheeseen esiselvitysvaiheen jälkeen.

Hankesuunnitteluvaihe luo perustan remontin onnistumiselle

Hankesuunnittelu on korjaushankkeen tärkein vaihe, sillä sen aikana määritetään hankkeen perusta. Jopa 90% korjaushankkeen kustannuksista ratkeaa vaiheen aikana. Vaiheen lopuksi hankkeelle on määritetty sisältö ja laajuus, alustava kustannusarvio sekä toteutustapa.

Hankesuunnittelun aikaisiin tehtäviin kuuluu monenlaista. Tehtäviin lukeutuu esimerkiksi työryhmän henkilöinen valitsemista, kiinteistön nykytilan kartoittamista, soveltuvien korjausvaihtoehtojen ja -tapojen selvittämistä, hankkeen aikataulun laatimista, rahoitusvaihtoehtojen ja avustusten myöntämisen selvittämistä ja riskien arviointia.

Korjausvaihtoehtojen kartoittamisen aikana tehdään usein lisätutkimuksia. Toisinaan kuntotutkimuksissa selviää seikkoja, jotka estävät tai edesauttavat tietyn vaihtoehdon valitsemista. Esimerkiksi putkiston kuntotutkimuksessa voi selvitä, että kiinteistön putket ovat niin huonossa kunnossa, että ainoa keino putkiremontin toteuttamiseen on perinteinen malli eikä esimerkiksi sukittaminen. Projektipäällikkö ohjaa ja kilpailuttaa lisätutkimuksien toteuttamisen.

Taloyhtiön tarpeiden kartoittaminen on olennainen osa hankesuunnittelua

Hankesuunnitteluvaiheessa tulee pohtia mitä remontteja taloyhtiön kannattaa tehdä samanaikaisesti, jotta investoinneille saadaan mahdollisimman hyvä vastine. Moni remonteista tulee kunnossapitotarveselvityksen pohjalta. Kokenut projektipäällikkö osaa asiantuntemuksellaan niputtaa remontit järkeviin kokonaisuuksiin.

Pohdinta kannattaa myös laajentaa taloyhtiön yleisien tilojen muutoksiin. Esimerkiksi julkisivuremontin yhteydessä kannattaa miettiä ullakkorakentamisen mahdollisuutta ja putkiremontin yhteydessä yleisen saunan rakentamista. Osakkaiden näkemys remontin toiveista ja tarpeista saadaan selville osakaskyselyn avulla.

Hankesuunnittelun tulokset kootaan alustavaan hankesuunnitelmaan, joka esitetään osakkaille infotilaisuudessa. Tilaisuudessa käydään läpi mihin tekniseen asiaan remontilla haetaan ratkaisua, mitä kaikkia vaihtoehtoja on tarjolla ja mitä ne osakkaille maksavat. Infotilaisuuden päätteeksi taloyhtiön hallituksella on näkemys siitä, mitä korjaushankkeen vaihtoehtoa enemmistö osakkaista tulee kannattamaan.

Toteutussuunnitteluvaiheeseen siirrytään, kun hankesuunnitelma on lyöty lukkoon yhtiökokouksessa.

Hankesuunnitteluvaiheeseen kannattaa varata aikaa

Hyvin tehty hankesuunnitteluvaihe vähentää korjaushankkeen kustannuksia ja parantaa lopputuloksen laatua. Lisäkulujen riski vähenee, kun pohjatyö on tehty hyvin. Huolellisesti toteutettu hankesuunnittelu tekee myös seuraavista hankkeen vaiheista nopeampia ja sujuvampia.

Koska vaiheella on suuri merkitys, siihen kannattaa varata kuukausia aikaa. Työryhmän kesken kannattaa järjestää useampia suunnittelukokouksia.

Liittyvät palvelut

Hankesuunnittelu

Lue koko artikkelisarja

Miten taloyhtiön korjaushanke aloitetaan?

Kuntoarvio luo tarpeen taloyhtiön korjaustoimenpiteille Taloyhtiön korjaushanke lähtee liikkeelle kiinteistössä havaitusta korjaustarpeesta….

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.