Kehämylly – Energiaremontti ja jälkiseuranta

Julius Tallberg- Kiinteistöt Oyj:n omistamaan KOy Vantaan Kehämyllyyn toteutettiin energiaremontti Susteran projektinjohtourakkana. Kohteessa uusittiin kiinteistön nykyinen rakennusautomaatiojärjestelmä sekä sisätilojen yleisten alueiden, autohallin ja ulkoalueen valaistus. Uusiutuvan sähköenergian tuottamiseksi kohteeseen asennettiin 272 kWp aurinkosähköjärjestelmä vesikatolle. Lisäksi vanhoja huippuimureita uusittiin, ilmamääräsäätimiä asennettiin sekä ilmanvaihtoa tarpeenmukaistettiin.

Remontti valmistui helmikuun lopussa 2023, jonka jälkeen kohde siirrettiin Susteran energiamanagerin valvomaan 12 kuukauden jälkiseurantaan. Jakson aikana seurataan ja todennetaan remontin toimenpiteiden vaikutuksia energiankulutukseen. Energiankulutuksen kehityksestä asiakas saa seurantaraportin kolmen kuukauden välein. Seurantaraporttien perusteella säästötavoitteet ovat toteutuneet yli odotusten. Sähkön- ja lämmönkulutukset ovat laskeneet niin, että säästöennuste koko vuoden tavoitteesta on kolmannen seurantaraportin perusteella 115%, joten jälkiseurannan aikana kiinteistö tulee todennäköisesti saavuttamaan arvioidut säästötavoitteet.

”Projektissa toteutettiin useita talotekniikan toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Hanke onnistui erinomaisesti ja hyvällä yhteistyöllä kaikkien osapuolien kesken. Lisäksi projekti saatiin päätökseen edellä aikataulusta ja alle tavoitehinnan. Jälkiseurannasta on mahtava todeta, kuinka energiatehokkuustoimenpiteet ovat vaikuttaneet konkreettisesti energiankulutuksen vähentymiseen”, Susteran projektipäällikkö Antti Heiniluoma toteaa.

4/2023-1/2024 seurannan perusteella kohteen sähkön- ja lämmönkulutus on laskenut yli odotusten.

Liittyvät palvelut

Energiamanagerointi

Energiaremontti


Lue myös:

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.