Vihreä rahoitus ajurina kiinteistöjen ympäristösertifioinneille

Kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksille ovat yleistyneet merkittävästi viimeisten reilun 10 vuoden aikana. Sertifioinnilla tavoitellaan kokonaisvaltaista ympäristöystävällisyyttä ja vastuullisuutta rakennukselle. Ajurina toimii entistä useammin vihreä rahoitus, jota pankit ja rahoittajat myöntävät helpommin sertifioiduille kohteille.

Pankkien rahoitus ohjaa vihreän rakentamisen suuntaan

Ympäristösertifioinnit ovat tulleet viime vuosina enenevissä määrin osaksi pankkien rahoituskriteereitä.  Pankit pystyvät myöntämään vihreää rahoitusta rakennushankkeille ja kiinteistöjen investointeihin, mikäli hanke täyttää tietyt vaatimustasot esimerkiksi tietyn ympäristösertifikaatin tai energialuokan suhteen.

“Vihreän rahoituksen mahdollisuus tuo usein lisäkannustimen kiinteistöjen sertifioinnille erityisesti nykyisessä korkoympäristössä. EU-taksonomiavaatimusten todentamista on lisäksi alettu soveltamaan vuodesta 2022 alkaen ja näillä on myös monesti synergiaa ympäristösertifiointien kanssa. Sertifiointien kysyntä onkin pysynyt korkealla rakentamisen heikosta suhdannetilanteesta huolimatta”, kertoo ympäristösertifiointien osastopäällikkö Simo Skogberg Raksystemsiltä.

Ympäristösertifikaatit ovat yleistyneet erityisesti kaupallisen uudisrakentamisen, mutta nykyään myös olemassa olevien kiinteistöjen ja peruskorjausten sekä julkisen rakentamisen keskuudessa. Kasvavina sertifioitavina kohteina ovat majoitus-, logistiikka-, kasvatus– ja terveydenhuollon kiinteistöt. Ympäristösertifioinnit ovat tulleet lyhyessä ajassa mukaan myös asuinkiinteistöihin.

Sertifiointien yhteydessä tehdään yhä useammin hiilijalanjäljen laskentaa

Suomessa tehdään väkilukuun nähden paljon ympäristösertifiointeja. Esimerkiksi BREEAM-sertifikaatin saaneita rakennuksia on Suomessa jo noin 900, eli niiden määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina.

Kasvua on tapahtunut erityisesti käytönaikaisissa BREEAM In-Use- sertifioinneissa. LEED-sertifiointi on rakennushankkeissa maailmanlaajuisesti suosituin vaihtoehto, ja tällä hetkellä LEED-sertifioituja rakennuksia on Suomessa jo yli 300.

Muita suosittuja sertifiointeja Suomessa ovat Rakennustiedon ympäristöluokitus (RTYL, ent. RTS-ympäristöluokitus) ja Joutsenmerkki, joita hankitaan erityisesti julkisille ja asuinrakennuksille, sekä rakennuksen sisäilmaan ja asukkaiden hyvinvointiin keskittyvä WELL-sertifikaatti.

“Vastuullisuus ja ESG-asiat ovat erittäin tärkeitä kärkiteemoja yrityksille ja sijoittajille, ja sertifiointi on helppo, validoitu ja laajalti tunnustettu tapa osoittaa kiinteistön vastuullisuus. Monesti sertifioinnin yhteydessä halutaan ohjata myös pienempään hiilijalanjälkeen, ja hiilijalanjäljen laskenta ja ohjaus onkin tullut pysyväksi osaksi lähes kaikkia sertifiointihankkeita.  Seuraavat yhteiset haasteet rakennushankkeissa tulevat liittymään hiilineutraaliuden ohjaukseen ja toteuttamiseen sekä kiertotalouden ja biodiversiteetin laajempaan huomiointiin. Näiden avulla pidetään huolta kiinteistöjen arvosta ja sen kasvattamisesta“, Skogberg toteaa.

Ota yhteyttä


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.