Kiertotalouspalvelut

Anna asiantuntijoidemme auttaa tarpeisiinne sopivan kiertotalouskokonaisuuden räätälöinnissä.


Kiertotalouden ohjaaminen rakennushankkeessa

Kiertotalouden ohjauspalvelu on työpajoihin perustuva malli, jossa hankkeen kaikissa vaiheissa osallistetaan suunnitteluryhmä ja työmaa ratkaisujen pohdintaan. Työpajamalli mahdollistaa myös ohjauksen erilaisilla tavoitteilla uudelleenkäytöstä muovien käytön välttämiseen. Hiilijalanjäljen ohjaus on usein osa ohjausta.

Kiertotalouden konsultointipalvelumme tukee valmisteilla olevan ympäristöministeriön (YM) Kiertotalouden Green Deal -vaatimuksien saavuttamista rakennushankkeissa. Kiertotalouden ohjauspalvelu sopii kaikenlaisiin hankkeisiin tilamuutoksista uudisrakentamiseen. Ohjauksen painotuksia voidaan tehokkaasti muuttaa hankkeessa.


Purkukartoitus ja Purun Green Deal -ohjaus

Purkukartoitus on eurooppalainen menettely uudelleenkäytön ja kierrätyksen tehostamiseksi hankkeissa. Ympäristöministeriö on puolestaan muokannut eurooppalaisen Pre-demolition audit -mallin kansalliseksi malliksi, jota vaaditaan BREEAM-ympäristösertifioinnissa sekä EU-taksonomian mukaisilta rakennushankkeilta.

Purkukartoitukseen kuuluvat: aineiston läpikäynti ja kenttäkierros, materiaalien määrälaskenta ja suositukset jatkokäsittelylle. Hankkeesta riippuen tilaajalle tuotetaan myös lista uudelleenkäyttöön kelpaavista kalusteista ja rakennusosista sekä avustetaan niiden edelleenmyynnissä. Lisäksi tarjoamme AHA haitta-ainekartoitukset osana purun suunnittelua.

Laajempana ohjauksena Kestävän purkamisen Green Deal -ohjaukseen kuuluvat purkutyösuunnitelman, pölynhallinnan ja työmaan jätesuunnitelman tarkastus, uusiokäytön ja kierrätyksen avustaminen sekä kestävän purkamisen onnistumisen raportointi.


Materiaalitehokkuuden ohjaus ja resurssi-inventaario

Materiaalitehokkuuden ohjaus (Material effiency, MAT06) ja resurssi-inventaarion laskenta kuuluvat osaksi BREEAM-In-Use-kriteeristöä.

Tarjoamamme resurssi-inventaariopalvelut voidaan jakaa yksinkertaiseen ja laajennettuun resurssi-inventaarioon. Yksinkertaisen resurssi-inventaarion sisältö vastaa ympäristöministeriön materiaaliselostusta. Laajennettuun resurssi-inventaarioon kuuluvat muun muassa taloudellisen arvon määritys.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Lue myös

Contact us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius eniind erosds elementum tristique.