Hirsiseinä

Hirsiseinä on perinteinen puurakennusmateriaali, missä kantava hirsirakenne toimii itsessään julkisivumateriaalina.

Hirsirakenteiden maalaus yleistyi 1850 luvulta. Maalauksessa tulee huomioida rakenteen ulkopuolen hengittävyys, jonka esimerkiksi lateksimaali estää.

Tyypillisimpiä vaurioita hirsirungoissa ovat ikkunoiden alapuolisten hirsien sekä alimman hirsiker­ran laho- ja hyönteisvauriot.

Vaurion aiheuttajia hirsiseinässä:

Korjausmenetelmistä:

Pienissä vaurioissa voidaan puusta viistää pois vaurioitunut kohta kunnes esiin tulee terve puurakenne. Suuremmissa vaurioissa, kuten mikrobi ja varsinkin tuhoeläinvaurioiden osalta, tulee hirsirakenteet uusia riittävällä laajuudella myös varmuusrajat terveessä rakenteessa huomioiden. Painekyllästettyä puuta tai mineraalivillaa ei kannata käyttää vaan uusia rakenne ydinhirttä tai ainakin tiivissyistä puuta käyttäen.

Alimpien hirsien vaihtaminen:

Tyypillinen korjaustarve koskee alimpien hirsiä ja niiden vaihtamista. Hirsitalo voidaan ”kengittää” vaihtaa alimmat hirret. Työ kannattaa jättää vanhoja hirsitaloihin erikoistuneen ammattimiehen tehtäväksi:

 Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy.