Työhygieeniset selvitykset

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan tulee tarjota työntekijälle turvallinen työympäristö. Työhygieeniset selvitykset turvaavat työympäristön mahdollisilta altisteilta.


Työhygieenisten selvitysten edut ovat tuntuvat

Oikealla tiedolla työpaikan altisteista ja tarvittavasta suojautumisesta voidaan merkittävästi parantaa työtehoa sekä vähentää sairauspoissaoloja. Työhygieeniset selvitykset mittaavat altisteita, kuten pölyä tai kemiallisia yhdisteitä.

Soveltuu niin työnantajalle, työterveyshuollon ammattilaisille kuin työsuojeluorganisaatiolle.


Työhygieeniset selvitykset tarjoavat työnantajalle tietoa työpaikan altisteista

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työhygieeninen selvitys toimii apuna työpaikan altisteiden selvittämiseen ja tarvittavien toimenpiteiden kartoittamiseen.

Työhygieeninen selvitys on osa riskien hallintaa ja ennakointia. Oikealla tiedolla työpaikan altisteista ja tarvittavasta suojautumisesta voidaan merkittävästi parantaa työtehoa sekä vähentää sairauspoissaoloja. Selvitykset toimivat apuna niin työnantajalle, työterveyshuollon ammattilaisille kuin työsuojeluorganisaatiolle toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.


Työhygieenisten selvitysten sisältö

Työhygieeninen selvitys lähtee asiantuntijan arviokäynnistä, jossa kartoitetaan työpaikalla esiintyvät altisteet.

Kartoituskäynnin perusteella annetaan toimenpide-ehdotus työpaikan altistumisolosuhteiden parantamiseen tai tutkimussuunnitelma, jonka perusteella altistumisolosuhteet voidaan selvittää. Mitattavia altisteita voivat olla esimerkiksi pöly, kemialliset yhdisteet tai melu.

Tutkimusten perusteella kootaan tutkimusraportti, joka sisältää tutkimusten tulokset sekä ehdotukset jatkotoimenpiteistä.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.