Sisäolosuhteiden hallinta

Rakennuksen sisäolosuhteet vaikuttavat käyttäjien viihtyvyyteen sekä terveyteen, joten siihen on tärkeää kiinnittää huomiota rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.


Sisäolosuhteiden merkitys kiinteistössä

Kiinteistön käyttäjien tyytyväisyys tilojen käytettävyyteen, terveellisyyteen ja viihtyvyyteen on tärkeää. Sisäilmasto-olosuhteilla on suora yhteys työntekijöiden ja kiinteistön käyttäjien viihtyvyyteen.

Kun sisäilma on raikasta ja oikein mitoitettua, on työn tekeminen tehokasta ja se luo yritykselle mukavan kilpailuedun. Tilojen käyttöastetta seuraamalla voidaan myös todeta aito tilantarve ja säästää kuluissa.


Suunnitteluvaihe

Asetettujen sisäolosuhdetavoitteiden toteutuminen varmennetaan suunnitteluvaiheessa simuloimalla muun muassa lämpöviihtyvyyttä, ilmanlaatua ja päivänvaloa.

Lisäksi sisäolosuhdeselvitykset tehdään jo hankesuunnitteluvaiheessa, tarvittavat rakenteelliset ja tekniset ratkaisut voidaan huomioida suunnitelmissa mahdollisimman aikaisin, jolloin niiden vaikuttavuus on suuri.

Selvitykset palvelevat muun muassa seuraavia ympäristösertifiointeja:

  • LEED v4 IEQ Päivänvalo- ja lämpöolosuhdesimuloinnit
  • BREEAM Päivänvalosimuloinnit
  • RTS-ympäristöluokitus: Päivänvalon, lämpöolosuhteiden ja ilmanlaadun simuloinnit

Vastaanottovaihe

Rakennuksen valmistuessa varmistetaan tavoiteltujen sisäolosuhteiden toteutuminen muun muassa lämpöolosuhteiden ja ilmanlaadun mittauksilla. Lisäksi varmistetaan edellytykset sisäolosuhteiden jatkuvalle seurannalle automaatiojärjestelmän kautta.

Ympäristösertifiointeihin liittyviä vastaanottovaiheen mittauksia ovat muun muassa:

  • LEED v4.1 NC Indoor air quality assessment (TVOC -mittaus)
  • RTS-luokitus: huoneilman pitoisuusmittaukset (formaldehydi ja TVOC)

Käytön aikaiset selvitykset

Jo käytössä olevissa rakennuksissa sisäolosuhdeselvityksillä todennetaan laatutavoitteiden toteutuminen ja saadaan tietoa mahdollisten olosuhdeongelmien aiheuttajista. Selvitysten pohjalta voidaan ehdottaa kiinteistön omistajalle kehitystoimenpiteitä, kuten ilmanvaihtojärjestelmän säätöjen korjaamisia.

Ympäristösertifiointien yhteydessä tehtäviä käytönaikaisia mittauksia ovat muun muassa:

  • LEED v4 Thermal Comfort- lämpöolosuhdemittaukset (ISO 7730)
  • LEED v4 luokitusten sisäilman laadun auditointi (Indoor Air Quality Audit)
  • LEED v4.1 sisäilman laadun mittaukset (TVOC- ja CO2-mittaukset)
  • WELL: kokonaisvaltainen sisäolosuhteiden varmennus, sisältäen mm. ilmanlaadun, lämpöolosuhteiden, vedenlaadun, valaistuksen ja tila-akustiikan mittaukset sekä laboratoriokokeet.
  • WELL-luokituksen viralliset auditoinnit, sekä ennen auditointia tehtävät ja vuosittaiset varmentavat mittaukset.

Tilojen olosuhteita reaaliaikainen seuranta

Reaaliaikainen jatkuva olosuhteiden monitorointi auttaa kiinteistön sisäilmaolosuhteiden hallinnassa. Työ aloitetaan kartoittamalla kiinteistön toimintaperiaate sekä mahdolliset olosuhde haasteet käyttäjäkyselyn avulla. Kartoituksen perusteella määritellään mittauspisteiden sijainnit sekä tehtävät mittaukset(mm. lämpötila, kosteus, CO2, läsnäolo sekä tarvittaessa myös TVOC ja paine-eromittaus). Mittalaitteet asennetaan ja laaditaan mittaussuunnitelma kiinteistön pohjakuvaan. Samalla mittalaitteille määritellään halutut raja-arvot ja aloitetaan seuranta.

Ensimmäisen mittausjakson jälkeen mittausdata analysoidaan ja annetaan tarvittaessa korjausehdotukset sekä koostetaan yhteenvetoraportti yhdessä määritellyin väliajoin. Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus reagoida olosuhdepoikkeamiin ennen käyttäjäpalautteita.

Olosuhteiden esittäminen visuaalisesti tilojen käyttäjille onnistuu reaaliaikaisesti esimerkiksi aulanäyttöjen avulla.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Lue myös

Vaikuttavuus on Susteran liiketoiminnan ytimessä.

Susteran liiketoiminnan ydin on luoda vaikuttavuutta

Liiketoimintamme ydin on luoda palveluidemme avulla pysyvää, positiivista muutosta kiinteistöjen ja niiden käyttäjien hyvinvointiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.