Yritykset / Ylläpito ja kiinteistöjohtaminen / Tutkimukset / Putkistojen ja viemäreiden tutkimukset

Putkistojen ja viemäreiden tutkimukset

Tarjoamme vesijohto- ja viemäriputkistojen kuvauksia ja kuntotutkimuksia rakennusaikaisista tarkistuksista remonttien ennakointiin ja laadunvarmistamiseen. Teemme myös salaojajärjestelmien kuntotutkimuksia. Palvelemme taloyhtiöitä, isojen kiinteistöjen omistajia ja kiinteistömanagereita.


Putkiston kuntotutkimus

Putkiston kuntotutkimuksen avulla selvitetään kiinteistön putkiston nykytila. Tutkimus tuo luotettavaa tietoa päätöksenteon pohjaksi ja määrittelee putkiremontin ajankohdan. Putkiston kuntotutkimus sisältää putkiston röntgenkuvaukset, pohja- ja tonttiviemärin sisäpuolisen kuvauksen, kuntotutkimusraportin ja raportin esittelyn.

Kaikkien vähintään 25 vuotta sitten putkistojensa uusineiden tai valmistuneiden taloyhtiöiden ja isojen kiinteistöjen tulisi tutkituttaa vesi- ja viemäriverkostonsa kunto. Suositeltuun tutkimustiheyteen vaikuttaa putkiston ikä ja esiintynyt vuodot sekä niiden vakavuus.


Putkistojen korkeapainehuuhtelu

Sadevesiputkisto, salaojat sekä viemärit suositellaan huudeltavan 15 vuoden välein. Korkeapainehuuhtelu on keino ennaltaehkäistä suurien ongelmien syntymistä.

Sadevesiputkiston tai jätevesiviemärin tukkeumat, vetämättömyys ja hajuhaitat ovat tyypillisiä merkkejä korkeapainehuuhtelun tarpeesta.

Korkeapainehuuhtelua ei suositella suoritettavan talvikuukausina.


Viemärijärjestelmän kuntotutkimus

Viemärijärjestelmän kuntoa kannattaa tutkia jo rakennus- ja luovutusvaiheessa. Ensimmäinen huoltovälisuosituksen mukainen tutkimus on viiden vuoden iässä ja seuraava 10-vuotistarkastuksen yhteydessä. Vanhemmissa kiinteistöissä kuntotutkimus on suotavaa tehdä 10 vuoden välein kiinteistön elinkaaren loppuun saakka. Palvelu on räätälöitävissä ja siihen on liitettävissä läpivalaisukuvaukset.

Viemärijärjestelmän kuntotutkimukseen kuuluu muun muassa:

 • riskikohtien arviointi ja tutkimuksen laajuuden määrittäminen
 • putkien sisäpuolinen videokuvaus
 • liitostapojen, kannakoinnin ja palokatkojen tarkastus
 • kaivojen ja niiden pohjakourujen tarkastus
 • mahdollisten poikkeavien hajujen selvittäminen
 • kuntotutkimusraportti ja sen esittely.

Sukitettujen putkistojen kuvaus

Sukitettujen viemäriputkien ja viemäreiden kuntotutkimus on suositeltavaa tehdä ensimmäisen kerran ennen kuin urakoitsijan takuuaika päättyy. Näin kiinteistönomistaja ehtii reklamoida mahdollisista virheistä urakoitsijalle ajoissa.

Puolueettomalla, ulkopuolisen tahon suorittamalla putkien kuvauksella voidaan varmistaa, että työ on tehty niin kuin sovittu. Pieleen mennyt sukitus voi aiheuttaa lisävahinkoa ja jopa uudelleenkorjaustarpeen. Sukitettujen putkistojen kuntoa on suotava seurata kuvauksin 5–10 vuoden välein.

Sukitettujen putkistojen kuvaus sisältää:

 • pohja- ja tonttiviemärin sisäpuolisen kuvauksen,
 • pystyviemäreiden kuvaukset,
 • huoneistohaaroituksien kuvauksia,
 • lattiakaivojen tarkistuksen,
 • urakoitsijan toimittamien putkistojen kuvausmateriaalin ja urakanaikaisten pöytäkirjojen tarkastuksen
 • kuntotutkimusraportin ja sen esittelyn.

Salaojajärjestelmien kuntotutkimukset

Salaojajärjestelmän kuntotutkimuksella saadaan selkeä kuva salaojaputkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaustarpeista. Kuntotutkimuksen avulla selvitetään salaojajärjestelmän korkotasot suhteessa rakennuksen perustuksiin eli se, voiko järjestelmä aiheuttaa kosteusvaurioita talon perustuksille. Salaojat mainitaan usein kiinteistöjen kosteusongelmista puhuttaessa. Salaojajärjestelmän kuntotutkimus on suotava teettää 5–10 vuoden välein.

Kuntotutkimukseen kuuluu muun muassa:

 • salaojajärjestelmän putkien kunnon tarkastelu videokuvaamalla
 • salaojajärjestelmän korkeusaseman tarkastelu
 • kaivojen mittaus otantapohjaisesti
 • perustusten silmämääräinen tarkastelu maan pinnan yläpuolelta ja alapohjasta tai kellaritiloista
 • salaojajärjestelmän padotusventtiilin/pumppaamon toiminnan tarkastus
 • kuntoraportti ja sen esittely.

Putkistojen rakennusaikaiset kuvaukset rakennuttajille

Rakennuttamisvaiheessa putkistoon voi jäädä piiloon asennusvirheitä tai ongelmakohtia, jotka aiheuttavat ongelmia rakennuksen käyttöönoton jälkeen ja tuovat siten lisätöitä.

Tarjoamme rakennuttajille puolueetonta rakentamisenaikaista laadunvarmistusta, joka toteutetaan rakenteita rikkomattomin menetelmin esimerkiksi röntgenkuvausta hyödyntäen. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja kohteen mukaan.


Putkistojen takuuaikaiset tutkimukset

Ensimmäiset 10 vuotta vaativat kiinteistön omistajalta ja taloyhtiöltä erityistä tarkkaavaisuutta mahdollisen puutteiden ja virheiden suhteen, jotta niistä reklamoidaan rakennuttajalle ajoissa.

Tarjoamme vesijohto- ja viemäriputkistoille sovitettua vuositarkastuksen ennakkotarkastusta sekä 10-vuotistarkastusta.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.