Tarvekartoitus

Asiantuntijan käynti kohteessa ja huolellinen tarvekartoitus luo pohjan tehokkaalle, aikaa ja kustannuksia säästävälle korjaukselle tai jatkotutkimukselle.


Tarvekartoitus auttaa alkuun

On tilanteita, joissa asunnon tai kiinteistön mahdolliset ongelmat eivät ole selvillä ja oikean tutkimus- tai korjaustavan valinta on vaikeaa. Asiantuntijan käynti kohteessa ja huolellinen tarvekartoitus auttaa alkuun pääsemisessä.

Kartoituksissa arvioidaan rakenteiden ja talotekniikan kuntoa silmämääräisesti, sekä arvioidaan eri tutkimusmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen kohteeseen. Tarvittavat mittaukset ja testit kuuluvat kartoitukseen, mikäli ne on sillä hetkellä mahdollista toteuttaa.

Kartoituksesta asiakas saa kartoituksista kirjallisen raportin, jossa ongelma on kuvattu, tehdyt havainnot ja mittaustulokset sekä tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Tarvekartoituksia on kaksi erilaajuista; suppea ja laaja.


Laaja vai suppea tarvekartoitus?

Kun tutkittavana kohteena on koko asunnon kattava järjestelmä, iso tila tai koko asunto on laaja tarvekartoitus oikea palvelu. Sisäilmaongelmat vaativat laajan tarvekartoituksen.

Suppea tarvekartoitus sopii tilanteisiin, joissa yksittäisen tilan, rakenneosan tai järjestelmän osan kunto ja tarvittavat jatkotoimenpiteet täytyy selvittää. 

Usein kysytyt kysymykset

Tarvekartoituksen tarkoituksena on löytää keinot kuvailemasi ongelman ratkaisemiseksi.

Sisältö räätälöidään aina tarpeisiin sopivaksi. Tällöin kartoituksen ja jatkotoimenpiteiden kustannukset pysyvät hallinnassa ja useista tutkimusvaihtoehdoista valikoituvat juuri ne oikeat, taloyhtiön tarpeita parhaiten palvelevat tutkimusmenetelmät.

Tarvekartoituksen tuloksena on tehtyjen havaintojen sekä toimenpidesuositusten kirjaaminen.

Kartoituksesta laa­ditaan kirjallinen raportti, joka käsittää ongelman kuvauksen, tehdyt havainnot, jatkotutkimustarpeet sekä toimenpidesuositukset.

Kartoituksen avulla tarkemmat tutkimusmenetelmät osataan kohdentaa oikein ja kustannuksissa voidaan säästää jopa tuhansia euroja.

Tarvekartoituksen tuloksena on tehtyjen havaintojen sekä toimenpidesuositusten kirjaaminen. Kartoituksesta laaditaan tiivis kirjallinen raportti, joka käsittää ongelman kuvauksen, tehdyt havainnot, jatkotutkimustarpeet sekä toimenpidesuositukset.

Toisinaan syy ongelmiin löytyy jo tarvekartoituksen aikana, eikä laajempia tutkimuksia tarvitse tehdä. Mikäli niitä nähdään aiheelliseksi tehdä, suosittelee asiantuntija
talotekniikan tai rakenteiden kunnon selvittämiseen liittyviä tutkimuksia, sisäilmatutkimusta tai laajempia kosteusmittauksia. Lisätutkimukset, jotka eivät kuulu tarvekartoituksen sisältöön, ovat erikseen sovittavaa erillisveloitettavaa työtä. Lisätutkimusten teettäminen on tilaajaan vastuulla.

Tarvekartoitusraportti ei ole korjaustyöselitys tai korjaussuunnitelma, eikä siihen sisälly kustannusarvioita.

Tarvekartoitus ei sovi riita-asioiden asiantuntijatehtäviin eikä asuntokauppaan liittyväksi tarkastukseksi.

Tarvekartoituksen alussa asiantuntijalla tulee olla mahdollisuus haastatella kohteen käyttäjää tai omistajaa. Haastattelun tavoitteena on hankkia asiantuntijan tarvitsemia tietoja tarvekartoituksen sisällön tarkentamiseksi.

Kohteen käyttäjän tai omistajan tulee olla läsnä koko kartoituksen ajan.

Tilaajan tulee järjestää saatavilla olevat kohteen asiakirjat asiantuntijan käyttöön kartoituksen ajaksi. Olennaisia asiakirjoja ovat:

  • pohjapiirros, rakennuslupapiirustukset, muutospiirustukset
  • lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja sähköpiirustukset
    ja -työselitykset
  • rakennepiirustukset ja työselitykset
  • kuntoarviot ja muut tarkastus- tai tutkimusraportit.

Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.