Yritykset / Uudis- ja korjausrakentaminen / Rakennuttaminen ja valvonta / Asiantuntijalausunnot, rakentamisen laatu

Asiantuntijalausunnot, rakentamisen laatu

Puolueettomat asiantuntijalausunnot auttavat rakennusprojektissa syntyneen riidan ratkaisemisessa. Tilaajana voi olla niin kohteen urakoitsija, omistaja, isännöitsijä, taloyhtiö kuin kuluttajakin.


Luotettavat ja puolueettomat asiantuntijalausunnot

Asiantuntijalausunto auttaa tilaajaa saamaan puolueettoman lausunnon kohteen vaurioista, vioista ja mahdollisista puutteista.

Asiantuntija auttaa, mikäli urakoitsijan ja urakan tilaajan välille on syntynyt erimielisyyttä työn laadusta.

Asiantuntijalausuntoa saatetaan tarvita myös uudiskohteeseen liittyvissä laatuvirheissä tai kun talopaketin tilannut kuluttaja ei olekaan tyytyväinen talopaketin toimitukseen.


Korjaustapaehdotus ja karkea kustannusarvio avuksesi

Susteran asiantuntijalausunnossa esitetään korjaustapaehdotukset pääpiirteittäin ja niiden perusteella laaditaan karkea kustannusarvio ehdotetuille korjaustoimenpiteille.

Tarkemman kustannusarvion laatiminen edellyttää ensin yksityiskohtaista korjaustyöselityksen laatimista. Tämä on erikseen sovittavaa ja veloitettavaa lisätyötä.

Usein kysytyt kysymykset

Asiantuntija tutustuu olemassa oleviin kohteen dokumentteihin, kuten omistajan laatimaan virhe- ja puutelistaan, piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin.

Asiantuntija tutustuu tarvittaessa kohteeseen paikan päällä ja sopii omistajan kanssa muun muassa mahdollisesti tarvittavien rakenteiden avausten kohdista, näytteiden ottopaikoista sekä tutustuu kohteen mahdollisiin riskirakenteisiin.

Tarkastuksen toteutus kohteessa ja mahdollisten rakenteenavausten tekeminen sekä näytteiden ottaminen.

Asiantuntija tarkastaa täyttääkö laatu rakentamisen määräykset, ohjeet ja hyvän rakentamisen tavat (SisäRYL, MaaRYL, RunkoRYL, MaalausRYL jne. sekä RT-kortit) sekä onko työ tehty suunnitelmien mukaisesti.

Näytteiden analysointi.

Kirjallisen raportin laadinta. Raporttiin lisätään kohteesta otettuja valokuvia sekä tarvittaessa kustannusarvio.

Asiantuntijalausunnot toteutetaan tuntiveloitusperusteisesti.

Asiantuntija on mahdollisuuksien mukaan erikseen tilattavissa asiantuntijaksi myös oikeuskäsittelyihin.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.