Työmaan olosuhdemittaukset

Työmaan olosuhdemittaukset varmistavat betonirakenteiden asianmukaisen lujittumisen ja kuivumisen, sekä hankkeen terveellisen ja laadukkaan lopputuloksen.


Työmaan olosuhteet vaihtelevat ja vaativat työnjohdolta aktiivista seurantaa ja hallintaa

Rakennustyömaalla olosuhteet vaihtelevat ja vaativat työnjohdolta aktiivista seurantaa ja hallintaa. Erityisesti kosteus ja kylmyys vaikeuttavat työmaaolosuhteita ja hidastavat rakenteiden kuivumista.

Työmaan olosuhdemittauksissa olosuhteiden hallintaan erikoistunut asiantuntija varmistaa paremman lopputuloksen rakennus- tai korjaushankkeelle.

Asiantuntija tekee olosuhteiden valvonnasta loppuraportin, josta käy ilmi mittapisteiden loppulukemat, kosteudenhallintasuunnitelman toteutuksen onnistuminen rakenteiden kuivumisen näkökulmasta ja mahdolliset jatkotoimenpiteet.


Usein kysytyt kysymykset

Olosuhdemittauksien asiantuntijan tehtävät ovat erillinen kokonaisuus kosteudenhallintakoordinaattorin toimintaan.

Kosteudenhallintakoordinaattori ohjaa ja valvoo työmaan kosteudenhallinnan toteutumista, kun taas olosuhdemittauksien asiantuntija tekee käytännön työtä ja valmiita suunnitelmia työmaata varten olosuhteiden varmistamiseksi.

Palvelussa puolueeton työmaan olosuhdemittauksen asiantuntija:

  • Laatii kohdekohtaisen kosteusmittaussuunnitelman, joka määrittää mittapisteiden syvyydet, määrät ja sijainnit, ottaen huomioon rakennetyypit (mm. betonirakenteen paksuuden, betonilaadun ja pintamateriaalin) ja kohteen erityispiirteet RT 14-10984 ohjekortin mukaisesti, sekä mitä kosteusmittausmenetelmiä käytetään missäkin vaiheessa.
  • Asentaa anturit rakenteisiin ja suorittaa mittaukset
    •  IoT-anturit reaaliaikaiseen seurantamittaukseen (anturikohtaiset ominaisuudet, kuten anturin mittatarkkuus tietyllä %RH-alueella, sekä asennuksen ajankohta, on otettava huomioon).
    • Porareikä- ja näytepalamittaus päällystettävyysmittaukseen.
  • Arvioi tarvittaessa kosteudenhallintakoordinaattorin tukena työmaan yleisaikataulun realistisuuden (esim. kuivumisen laskentamallien avulla).
  • Laatii tarvittaessa lämmitys- ja kuivatussuunnitelman.
  • Tekee loppuraportin, josta tulee ilmi kaikkien mittapisteiden loppulukemat, kosteudenhallintasuunnitelman toteutuksen onnistuminen rakenteiden kuivumisen näkökulmasta ja mahdolliset jatkotoimenpiteet


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.