Yritykset / Ylläpito ja kiinteistöjohtaminen / Tutkimukset / Sähköjärjestelmien tutkimukset

Sähköjärjestelmien tutkimukset

Kiinteistön sähköjärjestelmien kunto tulee varmistaa säännöllisesti kiinteistön käyttäjien turvallisuuden ja kohteen käyttökunnon takaamiseksi. Sähköjärjestelmien kuntotutkimus ja lämpökuvaus sekä kiinteistön lakisääteinen sähkötekniikan määräaikaistarkastus auttavat tehtävän hoidossa.


Sähköjärjestelmien kuntotutkimus

Olemme yhä enenevissä määrin riippuvaisia sähkölaitteiden toimivuudesta. Niin lämmitysjärjestelmämme, ilmanvaihtomme kuin datayhteytemmekin vaativat sähköjärjestelmien luotettavaa toimivuutta. Siksi on tärkeää, että huolehdimme sähköjärjestelmien säännöllisestä tarkastamisesta ja takaamme näin niiden käyttökunnon.

Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitkä sähkölaitteistot tai niiden osat on tarpeen uusia, tai korjata vahvavirtajärjestelmien osalta ja milloin tämän tulisi tapahtua. Tutkimuksissa keskitytään järjestelmien uusimistarpeiden lisäksi muun muassa sähkö- ja paloturvallisuuteen sekä niiden parantamiseen.

Tutkimuksissa tarkastetaan sähkölaitteistoja erilaisia mittausvälineitä, kuten esimerkiksi asennustestereitä, pihtivirtamittareita, valaistusvoimakkuusmittareita, sähköverkon laadun analysaattoreita ja lämpökameraa apuna käyttäen. Tutkimus suoritetaan ST-kortin 97-00 sähköjärjestelmien kuntotutkimus ja siihen liittyvän malliraportin mukaisesti soveltuvilta osin.

Sähköjärjestelmien kuntotutkimus suositellaan teettäväksi, mikäli sähköjärjestelmissä on ilmennyt ongelmia tai rakennukseen on suunnitteilla muita isompia saneerauksia.


Sähköjärjestelmän lämpökuvaus

Sähköjärjestelmien lämpökuvauksen avulla on mahdollista huomata paloriskejä, jotka toteutuessaan saattava keskeyttää toiminnan. Mittauslaitteistomme soveltuu sähköjärjestelmien kuvaamiseen.

Tutkimus suoritetaan ST-kortin 97-00 sähköjärjestelmien kuntotutkimus sekä siihen liittyvän malliraportin mukaisesti soveltuvilta osin.

Susteralla on korkeamman LK1-luokan pätevyyden omaavat henkilöt. Olemme saaneet myös Sähkölaitteistojen lämpökamerakuvauksien yrityspätevyyden (SETI LK).


Lakisääteinen kiinteistön sähkötekninen määräaikaistarkastus

Merkittävä osa tulipaloista saa alkunsa viallisista sähköasennuksista sekä sähköjärjestelmien vikaantumisesta tai niiden käyttövirheen seurauksena. Kiinteistön sähköteknisellä määräaikaistarkastuksella varmistutaan sähkölaitteistojen kunnosta ja käytön turvallisuudesta. Tarkastuksella ehkäistään sähkövahinkojen, esimerkiksi sähköpalojen riskejä. Susteralla määräaikaistarkastukset laatii TUKESin valtuuttamat sähkötarkastajat.

Määräaikaistarkastusajankohta määräytyy yleensä sähkölaitteiston käyttöönottoajankohdan mukaan ja tarkastuksen tilaamisesta vastaa sähkölaitteiston haltija. Sähköjärjestelmien määräaikaistarkastusväli on tyypillisesti 10 vuotta.

Määräaikaistarkastus on Sähköturvallisuuslain mukaan pakollinen liike-, toimisto-, teollisuus ja maatalousrakennuksien sekä julkisten rakennusten sähkölaitteistoille. Myös asuinrakennusten osana oleville sulakerajan 35A ylittäville liiketiloille on tehtävä tarkastus.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.