Yritykset / Ylläpito ja kiinteistöjohtaminen / Sisäilma- ja radontutkimukset / Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Mikäli kiinteistö kaipaa peruskorjausta, sen käyttäjät oireilevat tai epäilet vauriota, on kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus oikea ratkaisu.


Mikä on kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus?

Kosteus- ja sisäilmateknisellä kuntotutkimuksella selvitetään rakennuksen kuntoa ja korjaustarpeita esimerkiksi peruskorjausta varten tai, kun tiloissa on koettu oireilua tai rakenteissa epäillään vaurioita, joilla voi olla vaikutusta tilojen käyttäjiin. Vaikka tutkimus tehdään tyypillisesti koko rakennukseen, voidaan sitä soveltaa myös erillisiin rakennusosiin tai yksittäisiin tiloihin.

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen avulla määritellyt toimenpiteet ovat osa kiinteistön suunnitelmallista kiinteistönpitoa ja toimenpiteet viedään tilaajan toimesta osaksi kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaa (PTS).


Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen sisältö

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimusten sisältö vaihtelee annetun toimeksiannon ja selvitettävän ongelman mukaan. Tutkimus voi sisältää muun muassa sisäilmasta tehtäviä mittauksia, rakenneavauksia ja materiaaleista tehtäviä näytteenottoja sekä ilmanvaihdon toimivuuden selvityksiä.

Suosittelemme, että keskustelet asiantuntijoidemme kanssa ennen lopullisen tutkimuslaajuuden päättämistä, jotta tutkimuksilla saadaan paras hyöty ongelman selvittämiseksi – liikaa tai liian vähän tutkimatta.

Kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset tehdään ”Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus” (Ympäristöopas 2016, YM) -oppaan mukaisesti.


Sisäilmakysely työympäristölle

Sisäilmakyselyn avulla kartoitetaan sisäilmaongelmien kohteena olevien tilojen käyttäjien oireilua ja niiden laajuutta. Kysely soveltuu työympäristöön ja se perustuu Ruotsissa kehitettyyn MM-40-kyselyyn.

Sisäilmakysely toteutetaan verkossa ja tuloksia verrataan käytettävissä olevaan aineistoon. Kyselyn vastauksista kootaan raportti, joka sisältää tulosten lisäksi myös arvion mahdollisista sisäilmasto-ongelman aiheuttajista. Kyselyn avulla voidaan tarkastella isoa käyttäjäryhmää tilastollisesti ja saada tärkeää lähtötietoa käyttäjiltä sisäilmasto-ongelman selvittämiseen.


Sisäilmatutka apuna sisäilman pitkäaikaisseurannassa

Sisäilman pitkäaikaisseurannalla eli sisäilmatutkalla kerätään tietoa sisäilman laadusta sekä rakenteiden kosteustilanteesta pitkäjänteisesti, mikä tuottaa luotettavia tuloksia asiantuntijan analysoitavaksi. Palvelu yhdistää Susteran sisäilma- ja rakenneteknisen osaamisen sekä nykytekniikan tarjoamat mahdollisuudet.

SisäilmaTutkan anturit toimivat IoT-teknologian langattomalla ratkaisulla. Palvelu soveltuu erinomaisesti esimerkiksi julkisiin tiloihin, kuten kouluihin ja päiväkoteihin, sillä eri tiloja voidaan muun muassa vertailla keskenään.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.