Asunnon ostajan opas

Kodin ostaminen on yksi elämän suurimmista sijoituksista ja taloudellisesti merkittävimmistä päätöksistä, joten siihen ryhtymistä on syytä pohtia perusteellisesti. Asuntomarkkinat ovat pullollaan myytäviä koteja aina uudiskohteista remonttia vaativiin arvoasuntoihin.

Muista vastuut

Suomessa suurin osa asunnoista sijaitsee asunto-osakeyhtiöissä, joiden menoja katetaan osakkeenomistajilta kerättävällä yhtiövastikkeella. Asunto-osakeyhtiö omistaa kiinteistön ja siinä sijaitsevat rakennukset tiloineen, mutta osakkeenomistajalla on oikeus hallita osakkeitansa vastaavaa asuntoa. Asuntoa ostaessa onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota asunnon lisäksi myös taloyhtiöön. Mikäli taloyhtiöön on tulossa mittavia remontteja tai yhtiötä on hoidettu huonosti, voi osakkaan kontolle jäädä tyyris lasku.

Asunnon omistajalla on asunto-osakeyhtiön osakkaana omat velvoitteensa asunto-osakeyhtiötä kohtaan. Osakkaan tulee esimerkiksi huolehtia tietyissä määrin oman asuntonsa kunnossapidosta, jonka vastuu on määritelty asunto-osakeyhtiölaissa sekä taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Tiesitkö, että esimerkiksi asunnon pesuhuoneen silikonisaumojen uusiminen on asunnon omistajan vastuulla?

Uudiskohteen ja remontoitavan asunnon erot

Remontoitavan asunnon ostaminen voi houkuttaa erityisesti hinnan puolesta, mutta ostamisessa on oltava erityisen tarkkana monestakin syystä. Kunnostamista vaativa asunto ei ole uusi, joten sen remontoinnissa tulee vastaan usein yllätyksiä. Isommilta ja työläimmiltä vaurioilta ja puutteilta voidaan välttyä perinpohjaisella asunnon kunnon tarkastamisella.

Kerrostalohuoneiston asukkaan vaihtumisen yhteydessä on aina hyvä tarkastaa asunnon pesuhuoneen kunto asiantuntijan avulla, sillä myös käyttö- ja kulutustottumukset vaihtuvat. Rivi- tai paritalohuoneiston ostajalle on kuntotarkastus paikallaan. Kodin kunnon selvittäminen on aina kannattavaa, sillä ajoissa havaitun vaurion tai puutteen korjaamisella vältytään kalliilta ja aikaa vieviltä korjauskustannuksilta.

Myös uuden, rakenteilla olevan asunnon eli uudiskohteen ostamisessa tulee huomioida monia asioita. Erityistä tutustumista kaipaavat asunnon ja asuntoyhtiön piirustukset sekä alueen rakennuttamissuunnitelma. Niistä selviää, millaisia tulevaisuudensuunnitelmia alueen kehittämiseksi on. Pahimmassa tapauksessa maisema uuden kodin ikkunasta voi olla aivan eri ostotilanteessa kuin muuttotilanteessa, sillä alueen kaavoitustilanne on muuttunut radikaalisti.

Tutustu asiakirjoihin

Asuntonäytöillä kävijä saa luettavakseen taloyhtiön asiakirjoja, joita hänen on usein hankala tulkita. Apua asiakirjojen ymmärrykseen saa esimerkiksi isännöitsijältä tai taloyhtiön puheenjohtajalta, mutta tärkeimmät asiakirjat on hyvä osata tulkita myös itsenäisesti.

Asunto-osakkeen omistajan tärkeimmät asiakirjat liittyvät taloyhtiön talouteen ja kunnossapitoon. Tilinpäätös on olennainen, sillä siitä selviää taloyhtiön taloudellinen tila. Osakkeen omistajalle asiakirja on tärkeä, sillä siitä selviää mihin osakkaan maksamia vastikkeita on käytetty. Jokaisen taloyhtiön tilinpäätökseen kuuluu taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja niitä täydentävät liitetiedot sekä toimintakertomus.

Isännöitsijäntodistus on yksi tärkeimmistä taloyhtiön asiakirjoista, sillä se kertoo esimerkiksi, miten taloyhtiötä on hoidettu. Todistuksessa on eriteltynä taloyhtiön korjaushistoria ja arvioidut korjaustoimenpiteet seuraavalle viidelle vuodelle. Myös tieto asunnon omistajasta, tontin omistussuhteista ja asunnon lainoista on kirjattu isännöitsijäntodistukseen. Korjaushistoriaan tulee kiinnittää erityistä huomiota vanhemmissa taloyhtiöissä. Mikäli peruskorjauksia kuten julkisivu-, putki- ja kattoremontteja ei ole edes suunnitteilla, tulisi hälytyskellojen soida.

Asunto-osakeyhtiölaissa on määritetty, että jokaisen taloyhtiön tulee tehdä selvitys seuraavan viiden vuoden aikana tehtävistä olennaisesti asuinkustannuksiin vaikuttavista kunnossapitotarpeista. Sitä tukemaan taloyhtiö on voinut teettää yhtiölle Kuntoarvion ja PTS:n eli 10 vuoden Pitkän Tähtäimen Suunnitelman, joihin asukkaan kannattaa myös tutustua tarkemmin. Kuntoarvio ja PTS kertovat perusteellisemmin kiinteistön kunnon, tulevat korjaustarpeet, niiden ajankohdat ja kustannukset.