Kauppakeskus Arabia – Energiaremontti

NREP Oy:n omistamaan kauppakeskus Arabiaan tehtiin EcoRealin asiantuntijoiden toimesta kattava energiaremontti. Sopimus allekirjoitettiin keväällä 2022 ja hanke vastaanotettiin keväällä 2023. Projektin tavoitteena oli saavuttaa huomattavat säästöt, kuten 318 CO2 tn/a päästövähennykset.

Tavoitteiden saavuttamiseksi kohteessa uusittiin IV-koneiden puhaltimet EC-puhaltimiksi ja tarpeen mukaistettiin ilmanvaihdon ohjauksia. Näiden lisäksi rakennettiin uusi lämpöpumppujärjestelmä.

Energiaremontti saatiin toteutettua onnistuneesti sovitussa aikataulussa. Remontin valmistumisen jälkeen kohteessa aloitettiin jälkiseuranta, jonka aikana tarkemmat säästötoteumat saadaan selville. Odotettavissa on, että tavoiteltuihin energiakulujen säästöihin päästään.

”Energiaremontti saatiin toteutettua odotustemme mukaisesti. EcoRealin kanssa työskentely on aina ammattitaitoista ja sujuvaa”, kertoo Asset Manager Elena Öhman, NREP Oy.

”Hanke oli mielenkiintoinen ja haastava, koska kiinteistössä oli samaan aikaan käynnissä lukuisa määrä eri hankkeita, jotka oli otettava huomioon niin suunnittelussa kuin toteutuksessa. Hyvällä yhteistyöllä projekti saatiin onnistuneesti toteutettua”, toteaa EcoRealin projektipäällikkö Ville Moisio.