GRI-raportti

2

EcoReal auttoi Lumenea koostamaan ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa GRI tasoisena vuodelta 2019. Vuonna 2020 raporttia laajennettiin kattamaan myös Cutrinin toiminta. Työ aloitettiin laajalla sidosryhmätutkimuksella, jossa kartoitettiin Lumenen tärkeimpien sidosryhmien odotuksia vastuullisuustyön suhteen. Tämän jälkeen laadittiin vastuullisuusohjelma EcoRealin vetämissä työpajoissa, missä määriteltiin Lumenelle selkeät vastuullisuustavoitteet sekä pidemmän aikavälin vastuullisuuslupaukset. Vuosien aikana tehtyä vastuullisuustyötä tarkasteltiin GRI standardien mukaisesti ja asiat koottiin selkeäksi kokonaisuudeksi yhteen vastuullisuusraporttiin.

”Vastuullisuus on yksi Lumenen liiketoiminnan lähtökohdista. Meille se tarkoittaa konkreettisia tekoja raaka-aineiden vastuullisesta hankinnasta aina asiakastyytyväisyyden varmistamiseen ja yhteisestä hyvästä huolehtimiseen asti. EcoRealin avulla saimme koottua vastuullisuustyömme yksiin kansiin, jolloin myös työn seuraaminen on jatkossa helpompaa. Konkreettiset vastuullisuuslupaukset ja -tavoitteet auttamat meitä toimimaan vastuullisuuden edelläkävijänä kosmetiikan alalla myös jatkossa.” – Tiina Isohanni, VP R&D and Sustainability, Lumene Oy.

Julkaistu raportti löytyy tästä linkistä.