Opus 1 – Energiaremontti

Julius Tallberg- Kiinteistöt Oyj:lle toteutettiin EcoRealin asiantuntijoiden johdolla energiaremontti Opus Business Parkissa sijaitsevaan Opus 1- toimistorakennukseen. Hanke starttasi keväällä 2023 ja projekti saatiin aikataulussa päätökseen toimintakokeiden ja vastaanoton ollen loppuvuodesta 2023. Projektin tavoitteena oli saavuttaa huomattavia säästöjä, kuten 16 tn/a co2 päästövähennykset.

Kulutuksen ja päästöjen pienentämiseksi kohteeseen uusittiin rakennusautomaatiojärjestelmä ja huonesäätimet sekä toteutettiin muita pienempiä toimenpiteitä energiatehokkuuden optimoimiseksi. Lisäksi kiinteistön katolle rakennettiin 35 kWp aurinkosähköjärjestelmä tuottamaan ympäristöystävällisempää, uusiutuvaa päästötöntä sähköenergiaa.

Projektin jälkeen Opuksessa aloitettiin EcoRealin energiamanagerin toimesta energiankulutuksen optimointi ja seuranta eli 12 kuukauden jälkiseurantajakso tarkempien toteutuneiden säästöjen havainnoimiseksi. Seurantajakson tarkoituksena on optimoida automaatiojärjestelmän asetukset ja varmistaa mahdollisimman energiatehokas toiminta kaikkina vuodenaikoina niin, että vuokralaisten olosuhteet ovat miellyttävät ja halutulla tasolla. Energiamanageri raportoi säästöistä säännöllisesti ja reagoi nopeasti mahdollisiin laitevikoihin.

”Opuksen energiaremontti sujui odotusten mukaisesti ja sujuvasti aikataulussa. Odotettavissa on merkittäviä säästöjä kiinteistön energiankulutuksen suhteen. Kiitos tilaajalle sekä kaikille projektissa mukana olleille tahoille hyvästä yhteistyöstä”, EcoRealin projektipäällikkö Antti Heiniluoma sanoo.

”Vastuulliset teot ohjaavat liiketoimintaamme ja pyrimme kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisella vähentämään ilmastopäästöjä. On hienoa päästä näkemään toteutettujen toimenpiteiden todelliset vaikutukset kulutukseen. Kiitos koko EcoRealin porukalle onnistuneesta remontista”, asiakkuusjohtaja Jouni Nylund Tallbergilta kertoo.