Betonilaatan yläpuolinen puulattiarakenne lasketaan riskirakenteeksi

Betonilaatan yläpuolinen puulattiarakenne on ollut erityisesti 1940-1980 luvuilla yleinen rakennustapa. Sittemmin rakenne on luokiteltu riskirakenteeksi KH 90-00394 kortissa (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä; suoritusohje; 2007).

Betonilaatan yläpuolisella puulattiarakenteella tarkoitetaan maata vasten valettua betonirakennetta, jonka päälle on puukoolattu puurakenteinen lattiarakenne. Toisinaan rakenteeseen voi törmätä myös rintamamiestalon kellarissa, jossa välipohjarakenteena on betonilaatta, jonka päälle on rakennettu puulattia.

Riskirakenteen voi todentaa rakennuksen piirustuksista tai rakenteiden avauksella. Lattian kopistelu voi myös antaa viitteitä asukkaalle lattiarakenteesta.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Riskirakenteen kunto tulee selvittää viimeistään asuntokauppatilanteissa

Asuntokaupan kuntotarkastuksen Suoritusohjeen mukaisesti betonilaatan yläpuolisen puulattiarakenteen kunto tulee selvittää rakennetta avaamalla. Pelkkä pintapuolinen tarkastelu ja aistinvarainen tarkastelu tai pintojen kosteuskartoitus pintatunnistimella eivät riitä, koska rakenteessa vauriot alkavat lattian lämmöneristeen ja sen alla olevan betonilaatan rajapinnasta.

Millaisia ongelmia rakenne voi aiheuttaa?

Rakenteet aiheuttamat riskit voidaan jaotella kahteen mekanismiin:

Betonilaatan ja lattian väliin on yleisesti piilotettu putkia. Jolloin mahdollisten putkivuotojen toteamiseen voi mennä pitkäkin tovi. Tällaisissa tapauksissa pitkään jatkunut vuoto on voinut aiheuttaa mittavat vahingot rakenteisiin.

Kosteuden nousemisen taustalla on yleensä puutteellinen tai kokonaan puuttuva salaojitus ja liian hienojakoinen täyttömaa-aines betonilaatan alapuolella. Puuttuva kosteudeneristys puu- ja kiviainesrakenteen välistä edesauttaa kosteuden nousemista maaperästä rakenteisiin.

Miten rakennetta kannattaa lähteä korjaamaan?

Riskirakenteen kunnon tutkiminen kannattaa jättää ammattilaisille. Rakennetyypin selvittäminen, kunnon tutkiminen sekä siihen mahdollisesti liittyvän riskin realisoitumisen toteaminen edellyttää rakenteiden avaamista ja tarkastustoimenpiteitä kohteeseen sopivalla laajuudella.

Kodin kuntotarkastuksella pääsee hyvin liikkeelle betonilaatan yläpuolisen puulattiarakenteen kunnon tutkimisessa. Tarkastuksen pohjalta asiantuntija osaa suositella sopivat kuntotutkimukset rakenteelle ja tutkimuksien kautta rakenteen kunto pystytään todentamaan.

Tutkimuksien avulla rakenteelle osataan valita oikeat korjausmenetelmät ja tarve korjauksen laajuudelle osataan määritellä.

Mikä on riskirakenne?

Riskirakenne on rakennetyyppi, joka on todettu käytännössä ja rakenteita tutkittaessa vaurioherkäksi rakenteeksi. Riskirakenne on yleensä ollut oman aikakautensa määräysten ja ohjeiden mukainen ja riskialttius on huomattu vasta jälkikäteen. Tämän seurauksena rakenteen käytöstä on luovuttu.

Riskirakenteille on tyypillistä, että vaurion syynä on yleensä kosteuden pääseminen rakenteeseen, joko maaperän kautta ulkopuolelta tai sisäilmasta vesihöyryn muodossa. Esimerkki yleisesti havaittavissa olevasta riskirakenteesta on valesokkeli.

Riskirakenteen kunto, eli onko riski toteutunut, tulisi pyrkiä aina selvittämään. Yleensä tämä on mahdollista vain rakennetta avaamalla.

Löydät listan riskirakenteista täältä.