Kodit / Asuminen / Salaojatutkimukset

Salaojatutkimukset

Salaojien huollon laiminlyönti voi aiheuttaa pahoja sisäilmaongelmia. Salaojatutkimukset selvittävät salaojajärjestelmän kunnon ja korjaustarpeen.


Toimimaton salaojajärjestelmä nopeuttaa kodin ongelmien etenemistä

Salaojajärjestelmän kuntotutkimus suoritetaan videokuvauksen avulla kiinteistöön tilaajan kanssa ennakkoon sovitussa laajuudessa.

Salaojajärjestelmän tekniseksi käyttöiäksi on määritelty 40 vuotta – huoltamattomana järjestelmän käyttöikä lyhenee.

Tutkimuksella selvitetään salaojajärjestelmän sen hetkinen kunto ja korjaustarpeet. Tutkimuksella selvitetään myös, voiko salaojajärjestelmä aiheuttaa kosteusvaurioita talon perustuksille.

Tutkimusraportissa luetellaan toimenpide-ehdotukset järjestelmän sen hetkiseen kuntoon perustuen.

Toteutamme salaojajärjestelmien kuntotutkimuksia Etelä-Suomessa, Pirkanmaa ja Päijät-Häme mukaan lukien, maan ollessa sula.


Huolehdi kotisi salaojajärjestelmän kunnosta

Salaojat mainitaan usein rakennuksien kosteusongelmista puhuttaessa. Toimimaton salaojajärjestelmä vaikuttaa laajasti kodin hyvinvointiin sisäilman ja rakenteiden kautta.

Salaojajärjestelmän toimimattomuus nopeuttaa ongelmien syntymistä. Toimimattomuuden syitä on tukkeutumisen lisäksi esimerkiksi huollon puuttuminen tai alun perin väärin asennettu salaojajärjestelmä.


Salaojajärjestelmän ei kuulu olla täynnä vettä

Salaojajärjestelmä on yleensä rakennuksen ulkopuolella maaperässä sijaitseva maapohjaa kuivaava järjestelmä. Salaojaputkissa on reikiä, jotta putki kerää maapohjaan imeytyneet vedet rakennuksen ympäriltä kuivaten maaperää.

Salaojaputket asennetaan kiertämään rakennusta pienellä kaadolla, jolloin vesi kulkeutuu painovoimaisesti haluttuun suuntaan eli poispäin rakennuksesta päätyen perusvesikaivoon.

Salaojajärjestelmässä ei kuulu olla vettä, mutta sen ei kuitenkaan kuulu olla täysin kuivakaan. Kuiva salaojaputki, jossa on hietaa, kertoo, että salaojaputki on toiminut ainoastaan salaojajärjestelmän rakennusvaiheessa.

Usein kysytyt kysymykset

Salaojatutkimuksen avulla järjestelmän kunnosta saadaan ajankohtainen tieto, sekä ehdotukset tarvittaville korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteille.

Salaojajärjestelmä pitää talon perustukset kuivana, kun salaojaputket kulkevat talon perustusten korkotason alapuolella.

Kuntotutkimuksen avulla selvitetään salaojajärjestelmän korkotasot suhteessa rakennuksen perustuksiin: voiko järjestelmä aiheuttaa kosteusvaurioita perustuksille.

KH 90-00403 -kortissa on määritelty salaojajärjestelmän käyttöiäksi 40 vuotta, mikäli järjestelmää on huollettu säännöllisesti. Huoltamattomana tekninen käyttöikä on lyhyempi.

Järjestelmän kunto on hyvä tutkituttaa säännöllisin väliajoin, jotta mahdolliset irtokertymät ja rikot voidaan havaita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Salaojatutkimuksessa videokuvauksen avulla suoritetaan kiinteistöön tilaajan kanssa ennakkoon sovitussa laajuudessa.

Tutkimus sisältää salaojaputkien videokuvauksen tarkastuskaivojen kautta perusvesikaivolle asti, niin laajalti kuin se on kuvausteknisesti mahdollista. Tarkastuskaivot tutkitaan silmämääräisesti.

Pääsääntöisesti kuvaus suoritetaan puhdistamattomalle salaojajärjestelmälle. Tarpeen vaatiessa putkille suoritetaan painehuuhtelu kiinteistön vedellä asiantuntijan korkeapainepesurilla.

Tutkimukseen sisältyy kiinteistön salaojaputkijärjestelmän korkeusaseman tarkastelu verrattuna tunnettuun korkeusasemaan, kuten lattiarakenteen pintaan tai vastaavaan tiedossa olevaan korkoon. Tarkastelussa hyödynnetään leikkauskuvien korkomerkintöjä. Rakennepiirrokset perustuksesta on hyvä toimittaa asiantuntijalle tilauksen yhteydessä.

Tarkastelu suoritetaan kahdesta ylimmästä kaivosta otantapohjaisesti. Toimenpiteen avulla selvitetään salaojaputkien kulku maanpinnan alapuolella suhteessa rakennuksen perustuksiin. Kun putket on asennettu kulkemaan perustuksen/anturan alapuolelle, pysyy talon perusta kuivana eikä kosteus pääse nousemaan kodin rakenteisiin.

Salaojatutkimuksesta luovutetaan asiakkaalle kirjallinen raportti sähköisesti. Raporttiin sisältyy toimenpide-ehdotukset järjestelmän senhetkiseen kuntoon perustuen.

Raporttiin kuuluu myös salaojien tasopiirustus (ei mittakaavassa) sekä kaivojen välisten putkien piirrokset.

Tilaajan tulee huolehtia siitä, että näitä toimintaohjeita noudatetaan ennen salaojajärjestelmän kuntotutkimuksen / videokuvauksen suorittamista.

  • Tilaajan tulee huolehtia, että hänellä on valtuudet kuvauksen tilaamiseen ja että kuvaaminen on mahdollista.
  • Kaikki tarkastuskaivojen kannet tulee olla kaivettuna esiin niin, että kaivot ovat tarkastettavissa. Kansien etsiminen ja esiin kaivaminen kuntotutkimuksen tekijän toimesta veloitetaan erillisen hinnaston perusteella.
  • Salaojajärjestelmän purkupaikka tulee selvittää ja kaivaa esille mikäli se on esim. avo-ojassa, tms. paikassa maastossa.
  • Arkkitehti- ja rakennepiirustukset, työselitykset ja muut suunnitelmat tulee olla saatavilla koko kuvauksen ajan.
  • Salaojan korkeusaseman mittauksia varten tulee olla pääsy sisätiloihin.

Perushintaan kuuluu salaojaverkoston yhden linjan kuvaaminen.

Mikäli salaojaverkosto on toteutettu useammalla rinnakkaisella putkella, veloitetaan rinnakkaisten linjojen kuvaamisesta lisätyöhinnaston mukainen veloitus.

Mikäli salaojajärjestelmän huuhtelu on tarpeellista, toteutetaan huuhtelu kiinteistön omalla vedellä asiantuntijan korkeapainepesurilla videokuvauksen yhteydessä. Huuhtelun tarve pyritään kartoittamaan jo palvelun tilausvaiheessa.

Salaojakaivojen kannet tulee olla kaivettuina esiin ja kulku kaivojen luokse tulee olla esteetön. Kansien etsiminen ja esiin kaivaminen kuntotutkimuksen tekijän toimesta veloitetaan erillisen hinnaston perusteella.

Salaojajärjestelmän kuntotutkimukseen ei sisälly kaivojen sakkapesien tyhjennys ja jätteenhävitys. Sadevesi- ja jätevesijärjestelmien kuvaukset eivät kuuluu tutkimukseen.

Kuntotutkimuksia tehdään huhtikuun lopusta marraskuun alkuun, tai niin kauan kuin maa on sulaa. Tutkimuksissa suoritetaan yhden (1) rakennuksen salaojajärjestelmän kuntotutkimus. Tutkimus sisältää enintään yhdeksän (9) kaivoa.

Erikseen laskutettavat palvelut salaojajärjestelmän kuntotutkimuksen yhteydessä:

  • Juurien poistaminen putkista.
  • Kaivojen paikantaminen ja esiin kaivaminen enintään 40 senttimetrin syvyydestä kohtuullisella vaivalla.
  • Jätevesijärjestelmän tutkimus tarkastuskaivolta rakennuksen sisään ja tonttiviemärin kuvaus kaupungin viemäriin saakka.

Yllä olevista palveluista tulee sopia tutkimusta tilatessa, siinä laajuudessaan, kuin se on mahdollista.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.