Kodit / Asuminen / Merkkiainekaasukoe

Merkkiainekaasukoe

Merkkiainekaasukoe selvittää rakennuksen epäpuhtauksien ilmareitit ja pitää sisäilman puhtaana.


Merkkiainekaasukoe auttaa, kun tavoitteena on puhdas sisäilma

Merkkiainekaasukokeen tarkoituksena on selvittää mistä erilaiset hajuhaitat pääsevät rakennukseen sekä niiden kulkureitit rakenteista sisätiloihin.

Merkkiainekaasukoetta voidaan hyödyntää myös mikrobiperäisten hajujen sekä mikrobivaurioituneiden rakenteiden aiheuttamien riskien selvittämisessä.

Merkkiainekaasukokeessa annostellaan hajutonta, näkymätöntä ja vaaratonta kaasua rakenteisiin ja selvitetään sen kulkua rakenteissa ja niiden läpi tapahtuvia ilmavirtauksia.

Tutkimuksesta saatava raportti auttaa asiakasta jatkotoimenpiteiden suunnittelussa.


Epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan voidaan estää, kun niiden mahdollinen lähde paikannetaan

Vietämme ajastamme jopa 90 % sisätiloissa. Puhdas sisäilma vaikuttaa kodin asuinmukavuuteen ja erilaiset hajuhaitat, kuten tupakansavu tai pakokaasu, voivat häiritä rakennuksen käyttäjien viihtyvyyttä ja jopa terveyttä, sillä hajujen mukana voi liikkua erilaisia haitallisia aineita.

Hajujen kulkureitit rakennukseen voidaan selvittää merkkiainekaasukokeella, jotta niiden pääsy sisäilmaan voidaan estää. 

Merkkiainekaasukokeessa annostellaan hajutonta, näkymätöntä ja vaaratonta kaasua rakenteisiin ja selvitetään sen kulkua rakenteissa ja niiden läpi tapahtuvia ilmavirtauksia.

Usein kysytyt kysymykset

Merkkiainekaasukokeessa selvitetään hajuhaittoja, kuten tupakansavuja, ruoan sekä pakokaasujen hajuja, sekä niiden kulkureittejä rakenteista huoneistoihin.

Tutkimusmenetelmässä hyödynnetään näkymätöntä, hajutonta ja vaaratonta typpi-vety kaasua ja sitä havaitsevaa mittalaitetta selvittämään rakenteiden sisällä ja niiden läpi tapahtuvia ilmavirtauksia.

Merkkiainekaasukoetta voidaan käyttää myös mikrobiperäisten hajujen ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden aiheuttamien riskien selvittämisessä. Mikäli esim. aikaisemmin otetussa materiaalinäytteessä on todettu mikrobivaurio, merkkiainekaasulla pyritään selvittämään ilmavuotojen pääsy vaurioituneesta rakenteesta asuintiloihin.

Merkkiainekaasukokeessa annostellaan merkkiainekaasua tutkittavaan rakenneosaan/tilaan ja tarkastellaan kaasun kulkureittejä tunnistinlaitteella.

Kaasu kulkeutuu paine-erojen vaikutuksesta ja tutkimuksen yhteydessä voi olla tarvetta voimistaa paine-eroja esim. kiinteistön ilmanvaihdon tai erillisten puhaltimien avulla.

Kaasun kulkeutumisesta ei saada tarkkoja arvoja, mutta tunnistinlaitteen herkkyyttä säätämällä ja asiantuntijan kokemuksen avulla vuodon suuruutta voidaan arvioida karkeasti.

Asiakas saa merkkiainekaasukokeesta käyttöönsä raportin, jonka perusteella on mahdollista suunnitella jatkotoimenpiteitä.

Raportissa esitetään kattavasti ongelma, tutkittavien rakenteiden kuvaukset sekä rakenneselvitys rakennepiirustusten avulla.

Raportissa kuvaillaan lisäksi tutkimuksen olosuhteita, kuten paine-eroja rakenteiden välillä tai epätavallista säätilaa.

Raportissa kerrotaan myös kaasun annostelupaikat. Ne pyritään merkitsemään myös pohjakuvaan, mikäli sellainen on saatavilla.

Merkkiainekaasun tunnistimella tehdyt havainnot kerrotaan ja ne merkitään pohjakuvaan. Kaasun todennäköistä kulkeutumisreittiä pohditaan ja arvioidaan vuotojen suuruuksia.

Lopuksi kaikki tieto kootaan johtopäätöksiksi sekä toimenpidesuosituksiksi.

Merkkiainekaasukokeessa käytettävä typpi-vety kaasu on hieman ilmaa kevyempää ja kulkeutuu hyvin tehokkaasti rakenteiden läpi.

Tutkimusmenetelmä on hyvin monipuolinen ja sen avulla saadaan tehokkaasti selville vuotoilmareittejä ja mikrobivaurioitumisen aiheuttamia riskejä.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.