Energiatodistus avuksi energiaremontteihin

Pientalon energiatodistus on hyödyllinen kodin omistajan apuväline. Valveutunut kuluttaja löytää siitä esimerkiksi tärkeitä kodin ominaisuuksia, joilla voi vaikuttaa energiankulutukseen sekä vinkkejä energiansäästöön. Parhaimmillaan se antaa kodin omistajalle ohjeita käytetyn talon huoltoon ja kunnossapitoon sekä vinkkejä tulevia korjauksia suunniteltaessa.

Energiatodistus on luotettava energiakulutuksen vertailukeino

Energiatodistus tuo ilmi kodin energiankulutuksen luotettavasti, sillä siinä esitetyt tiedot pohjautuvat rakennuksen ominaisuuksiin ja ovat riippumattomia asukkaiden toimintatottumuksista. Tästä johtuen eri rakennukset ovat vertailukelpoisia keskenään. Tilanne on suotuisa esimerkiksi asuntokauppaa tehdessä. Energiatodistuksessa tuodaan ilmi myös asukkaiden todellista energiakulutusta.

Lopullinen rakennuksen energiankulutus muuttuu esimerkiksi talon asukaslukumäärän ja heidän energiankäyttötottumusten mukaan. Mitä raskaampi kaasujalka, sen isommat kustannukset.

Miten energiatodistus syntyy?

Energiatodistuksen laskemista varten on laadittu erilaisia asetuksia ja määräyksiä, jotka ohjaavat asiantuntijaa työssään. Energiatodistusta määrittelevien lakipykälien lisäksi etenkin kohdekäynnillä kerätyt tiedot kodin pinta-alasta, rakennuspiirustuksista- ja suunnitelmista sekä asukkaiden aikaisemmat kulutustiedot määrittävät energiatodistuksen lopputulokseen.

Energiatodistuksen laskentaan vaikuttavat tekijät ovat muuttuneet vielä osittain senkin jälkeen, kun nykyinen laki astui voimaan vuonna 2013. Tällä hetkellä käytössä on vuoden 2018 alussa voimaan tulleet päätökset. Yksi tärkein muutoksen kohde sekä myös paljon keskustelua ja palautetta aiheuttanut tekijä oli energiamuotokertoimet ja etenkin sähkölämmitteisten talojen aikaisempi kerroin 1,7 koettiin liian suureksi.

Tänä päivänä sähkön energiamuotokertoimena käytetään lukua 1,2. Muutos on hyvä, sillä nykyisin sähkölämmitteisen kodin energiatehokkuusluokka vastaa paremmin totuutta verrattuna aikaisempaan.

Energiatodistuksesta vinkkejä kodin korjaustarpeisiin

Energiatodistus on parhaimmillaan silloin, kun kodin omistaja löytää sieltä vinkkejä tarvittaviin energiaremontteihin. Asiantuntija kirjaa energiatodistukseen taloudellisesti kannattavia korjaustoimenpiteitä esimerkiksi kotiin aikaisemmin laadittuihin tutkimuksiin nojaten, asiantuntijan tekemiin havaintoihin sekä talon asiakirjoista löytyneisiin faktoihin perustuen.

Kodin energiankulutusta on mahdollisuus vähentää muun muassa uusimalla taloon tiiviimmät ikkunat ja rakenteet sekä nykyaikaistamalla talotekniikkaa.

Mikäli energiaremontin tavoitteena on pienentää asumisen ympäristövaikutuksia, on esimerkiksi siirtyminen aurinko- ja/tai maalämpöön oiva ratkaisu. Kotia kannattaa lämmittää mahdollisuuksien mukaan myös puulla. Pohjatietoa kodin saneerauksen sekä lämmitystavan muutokseen löydät kodin energiatodistuksesta.

Ole tarkkana energiansäästöremonteissa!

Energiaremonteissa tulee olla kuitenkin erityisen tarkkana, sillä hyvin usein tulee vastaan kohteita, joissa energiansäästöremonteilla on valitettavasti saatu aiheutettua kodin rakenteisiin vakaviakin kosteusvaurioita.

Useimmiten virhe syntyy lämmöneristämisen yhteydessä, kun se toteutetaan liian tiiviillä eristeellä tehden se väärältä puolelta.

Vastaan tuli kerran eräs tapaus, jossa vanhan kodin purueristeinen rossipohja oli eristetty alapuolelta styroxilla, sillä asukkaat olivat tunteneet lattiatasossa vedon tunnetta. Väärin tehdyn työn vuoksi sisäilman kosteus tiivistyi alapohjan alkuperäisiin rakenteisiin, sillä styrox ei päästänyt vesihöyryä poistumaan rakenteesta tarpeeksi hyvin. Alapohjarakenteeseen pääsi syntymään neljässä vuodessa mm. lattiasienikasvustoa ja koko kodin alapohja piti uusia.

Tässä tapauksessa, kuten hyvin usein muulloinkin, ei korjaustyötä varten ollut laadittu mitään suunnitelmia. Ajatus ja tarkoitus olivat hyvät, mutta toteutus huono. Lämpimäksi tarkoitetusta alapohjarakenteesta tulikin vaurioitunut. Taloudellinen panostus oli turhaa ja samalla rakenteisiin aiheutettiin lisää vaurioita.

Onkin siis syytä muistaa, että ns. energiaremontteja varten tulee aina laatia asiantuntijan laatimat suunnitelmat. Asiantuntijoilla on käytettävissä laskentaohjelmia, minkä avulla pystytään laskemaan esimerkiksi kosteuden tiivistymisriski rakenteeseen eri lisälämmöneristysratkaisuilla jo työtä suunniteltaessa.

Pätevä energiatodistuksen laskija

Tiesithän, että kiinteistöä tai huoneistoa myytäessä sekä vuokrattaessa tulee myyjällä olla esittää uuden lain mukainen energiatodistus ostajalle? Uusi energiatodistuslaki astui voimaan 1.6.2013.

Energiatodistuksia ei voi laatia ihan kuka tahansa vaan sitä varten tulee tekijällä olla erillinen pätevyys. Voit tarkastaa voimassaolevat pätevyydet ARA:n energiantodistusten laatija -rekisteristä.

Millä selvitän talon lämmöneristävyyden?

Nykyään se selviää nopeasti ja luotettavasti U-arvon mittauksella. Se on uusi tutkimusmenetelmä, jolla selvitetään todellinen rakenteen U-arvo eli se, kuinka hyvin rakenne estää lämmön johtumista ulos. Edes teoreettisen laskelmat eivät ole yhtä tarkkoja, kuin nykyaikainen U-arvon mittaus.

Mittausmenetelmä on tarkkuutensa lisäksi myös erittäin nopea, sillä 60 minuutissa saadaan tehtyä jopa 5-10 mittausta. U-arvon mittaus mahdollistaa lisäeristämistoimien kohdentamisen kustannustehokkaasti sitä tarvitseviin rakenteisiin. Tällöin eristyksen lisäämistoimenpiteet osataan kohdistaa heti oikeisiin kohtiin.

 

Alkuperäinen teksti julkaistu Matti Kaijomaan nimissä täällä.