Hyödynnä energiatodistus!

Energiatodistus tarvitaan aina asuntoa myytäessä ja vuokratessa – sen jo tiedämme. Mutta miten voisimme hyödyntää pakollista energiatodistusta asumista tukevana dokumenttina eli mitkä ovat tärkeimmät kohdat energiatodistuksessa omakotiasujan näkökulmasta?

Toimenpide-ehdotukset käyttöön

Energiatodistus sisältää toimenpide-ehdotuksia, jotka tähtäävät laskennallisen ostoenergian ja E-luvun parantamiseen. Toimenpide-ehdotuksien tulkinnassa tulee kuitenkin huomioida todistuksen ominaisuudet, kuten standardikäyttö ja vertailu Helsingin sääoloihin. Tämä aiheuttaa sen, että todellinen säästö voi merkittävästikin erota laskennallisesta standardiostoenergian säästöstä. Hyvä esimerkki tästä on se, että yläpohjan lisäeristäminen on todennäköisesti kannattavampaa Rovaniemellä kuin Helsingissä ihan vain sääolosuhteista johtuen.

Toimenpide-ehdotukset arvioidaan rakennuksen vakioidulla käytöllä. Huomiot kirjataan rakennuksen osa-alueittain eli esim. ulkoseiniä, ulko-ovia ja ikkunoita koskevat huomiot on kirjattu yhteen, kuten myös ylä- ja alapohjan huomiot toiseen kohtaan.

Ehdotukset antavat omistajalle konkreettisia keinoja energiakulutuksen pienentämiseksi. On siis suositeltavaa ottaa toimenpide-ehdotukset vakavaan harkintaan, suunnitella mahdollisia muutoksia ja ryhtyä tuumasta toimeen.

Varteenotettavia toimenpiteitä:

Tiedätkö, paljonko kulutat?

Toisena toimenpiteenä olisi suositeltavaa tarkastaa energiatodistukseen kirjattu toteutunut energiankulutus, mikä löytyy sivulta 5.  Tässä kohdassa on esiteltynä kiinteistön toteutunut ostoenergia yhteensä, mikäli luvut ovat olleet energiatodistusta laskettaessa tiedossa. Toteutuneiden kulutuslukemien tieto on hyvä asia, mutta pientaloissa ne ovat harvoin luotettavalla tasolla. Tämä johtuu siitä, että taloa harvoin käytetään standardilaskelman mukaisesti. Esimerkiksi yhden iäkkäämmän henkilön käyttämä ostoenergian käyttö on eri tasolla, kuin kuusihenkisen lapsiperheen.

Kulutuslukemien tulkinnassa kannattaa kiinnittää huomiota siihen onko kulutuksissa ilmoitettu kaikki kulutukset eli muiden polttoaineiden, kuten puun kokonaisvuosikulutukset. Lisäksi tulisi huomioida ilmoitettujen kulutuslukemien mukainen vuoden lämmitystarve eli oliko vuoden lämmityskausi kylmä tai lämmin.

Kulutustottumusten muuttamiseksi ja tätä kautta taloudellisten säästöjen saavuttamiseksi on tärkeää tiedostaa nykyisen ostoenergian tarve ja osata hyödyntää olemassa olevan energiatodistuksen anti. Se on ennen kaikkea avain taloudelliseen kiinteistönpitoon.