Kerrosala

Kerrosala on maankäyttöön ja rakennusoikeuteen liittyvä käsite, jonka määrittelee Maankäyttö- ja rakennuslaki.

Kerrosala on määritelty rakennusaikana voimassa olevien määräysten ja tulkintojen mukaan.
Rakennuksen kerrosalan laskentaan huomioidaan rakennuksen kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina. Kerrosalaan voidaan huomioida myös kellarikerroksen tai ullakon ala, jonne voidaan tilojen sijainnin, koon, valoisuuden ja muiden ominaisuuksien salliessa sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja.

Lähde: Maankäyttö- ja rakennuslaki (Alueidenkäyttölaki) 5.2.1999/132


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.