Kodin lämpökuvaus kertoo asumisviihtyvyydestä

Pitkän ja lämpimän kesän vaihduttua viileään syksyyn, olemme tulleet tilanteeseen, jossa rakennusten ilmavuodot alkavat tuntua sisätiloissa vetoisuutena ja asumismukavuuden heikkenemisenä. Mikäli jalkasi tuntuvat lattiatasossa kylmiltä ja havaitset rakennuksen ulkovaipan läheisyydessä vetoisuutta, on syytä tutkia kotisi mahdolliset lämpövuodot. Talven tullen muita rakennuksen vaipan mahdollisia ilmavuotojen merkkejä ovat esimerkiksi huurre rakenteissa, minne sen ei kuulu muodostua sekä katon rajassa roikkuvat jääpuikot.

Mikä on rakennuksen lämpökuvaus?

Rakennuksen lämpövuotoja tutkitaan rakennuksen lämpökuvauksella, joka suoritetaan Rakennuksen lämpökuvaus (RT 14-11239) -kortin mukaisesti.

Rakennuksen lämpökuvaus on nopea tutkimus. Se on myös taloudellinen, rakenteita rikkomaton ja puolueeton tapa etsiä rakennuksesta muun muassa puuttuvat eristeet, lämpöenergiaa kuluttavat vuodot sekä kylmäsillat. Tutkimuksella selvitetään helposti myös esimerkiksi rakenteiden korjaustarve sekä mahdolliset rakennuksen energiasyöpöt.

Mitä tehdä, jos kotona on vedon tunnetta?

Mikäli epäilet kodissasi lämpövuotoja, varmista asumisviihtyvyys sekä energiatehokkuus rakennuksen lämpökuvauksella. Rakennuksen lämpökuvaus sopii muun muassa eri ongelmien paikallistamiseen ja selvittämiseen, tai esimerkiksi, kun haluat analysoida erilaisten lämmitysjärjestelmien toimivuutta.

Rakenteissa voi olla kylmiä kohtia, jotka johtuvat usein eristeiden huolimattomasta asennuksesta, niiden puuttumisesta kokonaan tai niiden kastumisesta, jolloin lämpökuvauksella paikallistetaan myös mahdollinen kosteusvaurio. Lämpökameralla on mahdollista paikallistaa esimerkiksi ulkoseinän kostunut eriste.

Kuvauksen avulla voidaan paikallistaa sellaisia rakenteiden laatupoikkeamia ja jopa rakennevirheitä, joiden havaitseminen muilla keinoin on usein aikaa vievää tai jopa mahdotonta.

RT 14-11239 -ohjekortin mukaan tehdystä rakennuksen lämpökuvauksesta laaditaan aina kirjallinen raportti lämpö- ja digikuvineen, jotka havainnollistavat omistajalle selkeästi kodin ongelmakohdat.

Ilmavuotojen tunnusmerkit ja haittatekijät

Ilmavuotojen aiheuttaman asumisviihtyvyyden heikentymisen lisäksi rakennuksen ilmavuodot voivat aiheuttaa ongelmia myös talosi rakenteille. Lämpimän sisäilman ja kylmän ulkoilman kohdatessa syntyvä kosteus tiivistyy sille otollisissa olosuhteissa rakenteisiin aiheuttaen paikallisia kosteusvaurioita ja tätä kautta ajan myötä rakenteisiin homekasvustoja.

Ilmavuotojen aiheuttaman vedon tunteen vuoksi tulee helposti nostettua sisälämpötilaa, joten ilmavuotojen voidaan sanoa nostavan myös lämmityksen tarvetta ja sitä kautta asumiskustannuksia.

Lämpökuvaus auttaa myös kodin remontin yhteydessä

Lämpökuvaus on erittäin tehokas korjausrakentamisen apuväline – kun vanhaa taloa korjataan paremmaksi. Lämpökameran paljastaa esimerkiksi vikoja ja vaurioita yläpohjasta sekä vesikaton tai ulkoseinän rakenteista sekä lämpöteknisestä toimivuudesta.

Lämpökamera havainnollistaa myös puolueettomasti pattereiden toimivuuden, korvausilmakanavasta tulevan ilman lämpötilan sekä lattialämmitys- ja lämminvesiputkien sijainnin ja toimivuuden. Esimerkiksi tuloilmaventtiilistä tulevan ilman liian korkea lämpötila saattaa aiheuttaa suurenkin piikin lämmityskustannuksiin, kun ilmanvaihto ei toimi suunnitellusti. Korjausrakentamistoimenpiteisiin on helpompi lähteä, kun vaurio- tai ongelmakohdat on havainnollistettu kuvauksella jo etukäteen. Tehtyjen korjausten jälkeen on luonnollisesti suositeltavaa todentaa uudella lämpökuvauksella tehdyn remontin laatu.

Varmista kuvaajan pätevyys

Lämpökameran kuvat itsessään eivät kerro kuluttajalle rakenteen kunnosta, vaan kuvien analysointiin tarvitaan aina ammattitaitoinen henkilö. Kuvaajalta tarvitaan ymmärtämystä ja kokemusta rakennustekniikasta. Varmista kuvaajan Eurofins Expert Services Oy:n (aik. VTT) sertifikaatin voimassaolo ennen tilaamista!