Kuntoarvio

Kuntoarvio on selvitys, jossa pääasiassa aistinvaraisesti, kokemusperäisesti ja ainetta rikkomatta selvitetään rakennuksen tai laitteen kunto ja korjaustarpeet.

Asuinkiinteistön kuntoarvio tehdään tyypillisesti työryhmänä, johon kuuluvat rakennusteknisen asiantuntijan lisäksi talotekniikan asiantuntijat.

Kuntoarviossa tarkastetaan mm. piha-alueet, yhteiset- ja tekniset tilat, sekä sovittu määrä huoneistoja.

Kuntoarviosta tehdään kirjallinen raportti, johon liitetään kunnossapitosuunnitelma (PTS-ehdotus). PTS on lyhenne sanoista Pitkän Tähtäimen Suunnitelma, ja se pitää sisällään suositeltavat kunnossapito- ja korjaustoimenpiteet esimerkiksi seuraavalle 10 vuodelle. Lisäksi siinä on arvio niiden ajoituksesta sekä kustannuksista.

Lähde: Rakennustieto
Tarkka lähde: RT-103002 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje.

Liittyvät palvelut

Kuntoarvio ja PTS


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.