Maanvarainen alapohja

Maanvarainen alapohja tarkoittaa maanvaraista perustusrakennetta.

Maanvarainen perustus voidaan toteuttaa anturan päälle asennettavalla perusmuuri- sokkelirakenteella ja sen sisäpuolisten osien maatäytöllä, jonka päälle valetaan teräsbetonilaatta. Rakennuksen kuormat ohjautuvat seinälinjoilta perusmuurin kautta anturoille.

Lähde: Rakennustieto
Tarkka lähde: RT 81-10486 Pientalon perustamistavan valinta


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.