Perusvesikaivo

Perusvesikaivoja käytetään salaoja- ja sadevesien kokoamiseen ennen niiden johtamista kunnallistekniikan sadevesiviemäriin, imeytyspesään tai ojaan. Kaivossa on pallopadotusventtiili, joka estää veden tulvimisen salaojaputkeen.

Lähde: www.meltex.fi