Pohjatutkimus

Pohjatutkimus tehdään, jotta saadaan riittävät tiedot rakennuksen perustamista varten.

Pohjatutkimuksia tehdään erilaisilla kairausmenetelmillä, ja niillä selvitetään mm.:

  • maapohjan kerrosrakenne
  • kalliopinnan sijainti
  • pohjavesisuhteet

Pohjatutkimuksesta laaditaan pohjatutkimusraportti, joka sisältää tutkimustulokset sekä usein myös suosituksen rakennuksen perustamistavaksi.

Lähde: Ympäristöministeriö

Tarkka lähde: A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA, Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Liittyvät palvelut

Kuntotarkastus


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.