Puulautaverhous

Puulautaverhous, minkä paneeli on yleensä 25x150mm, on selvästi tyypillisin julkisivumateriaali Pohjoismaissa. Puun etuina on edullisuus sekä ympäristöystävällisyys. Ulkoverhouslaudoissa käytetään pääosin kuusta. Kuusen oksat ja sydänpuu kestää hyvin auringon valoa ja ilmankosteuden vaihteluita paremmin kuin esim. mänty. Puuverhous on monipuolinen ulkonäöltään ja se voidaan maalata melkein minkä väriseksi tahansa pohjautuen toki kaavamääräyksiin. Paneloinnilla saadaan aikaan myös yksilöllisyyttä.

Punamultamaalilla maalatessa tulee yleensä olla pintasahattua lautaa, kun taas pontatun öljymaalilla maalattavan paneelin pinta on useimmiten höylättyä tai hienosahattua.

Puulautaverhouksessa on olennaista sen taustarakenteen tuulettuvuus. Tyypillinen rakenneluettelo koskien puulautaverhousseinää voisi olla (ulkoa sisäänpäin):

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy ja www.puuinfo.fi.