Sahatavaran nimitykset

Parru

Sahatavara, minkä paksuus on 75 mm tai enemmän, minkä leveys on sama tai poikkeaa korkeintaan 25 mm.

Piiru

Sahatavara, minkä paksuus ja leveys on 100-175 mm.

Lankku

Sahatavara, minkä paksuus on yli 38 mm ja leveys yli 75 mm. Leveyden ja paksuuden välinen ero on tavallisesti yli 25 mm.

Soiro

Sahatavara, minkä paksuus on 38-75 mm ja leveys 75-150mm.

Rima

Sahatavara, minkä paksuus ja leveys on enintään leveys 75 mm.

Lauta

Sahatavara, minkä paksuus on enintään 38 mm ja leveys 75 mm.

Lista

Sahatavara, mikä on höylättyä, ja sen paksuus ja leveys on alle 75 mm.

Lähde: P. Hemgren & H. Wannfors ja suomalainen asiantuntija U. Siikanen 2008. Pientalon Käsikirja. 4. painos. Forma Publishing Group Ab, Västerås.