Suunnittelutarvealue

Suunnittelutarvealue tarkoittaa aluetta, joka vaatii erityisiä toimenpiteitä ennen alueelle rakentamista.

Erityisiä toimenpiteitä voivat olla mm. teiden ja kunnallistekniikan rakentaminen alueelle. Suunnittelutarvealuetta koskevia määräyksiä sovelletaan myös rakentamiseen, jonka ympäristövaikutukset voivat olla merkittäviä, ja sen lupamenettely edellyttää laajempaa harkintaa.

Lähde: Maankäyttö- ja rakennuslakiLiittyvät palvelut

Rakennuttaminen ja valvonta


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.