Suunnittelutarvealue

Suunnittelutarvealue tarkoittaa aluetta, jonka käyttö edellyttää erityisiä toimenpiteitä kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamista tai vapaa-alueiden järjestämistä tai jolle rakentaminen aiheuttaisi merkittäviä ympäristövaikutuksia. Suunnittelutarpeesta muualla kuin ranta-alueella päättää kunta. Rakennusluvan myöntämisellä tällaiselle alueella on oltava erityiset edellytykset (MRL 16 §).

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy.