Tekninen käyttöikä

Tekninen käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jolloin rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät.

Teknisen käyttöiän täyttyessä rakenne, rakennusosa, järjestelmä tai laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Määritelty tekninen käyttöikä perustuu käytössä oleviin tietoihin ja kokemukseen rakenteen, rakenneosan, järjestelmän tai laitteen kestävyydestä ja on yleistävä.

Lähde: Rakennustieto
Tarkka lähde: RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot
Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.