Ulkoseinän alajuoksupuun korkeus maanpinnasta riittämätön

Katso erillinen tietokortti.

Mikäli puurunkoisen ulkoseinärakenteen alimmat puuosat ovat lähempänä maanpintaa kuin 10 cm, on rakenne herkkä kosteusvaurioille. Nykyisten ohjeiden mukaan puurakenteiden tulisi olla vähintään 30 cm:n korkeudella maanpinnasta.

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy.