Uusiutuva energia

Uusiutuva energia on energiaa, jota saadaan uusiutuvista lähteistä, kuten auringon säteilystä, tuulesta, virtaavasta vedestä, ilman ja maan lämmöstä, puusta ja biokaasusta.

Kyseisten energianlähteiden katsotaan olevan loputtomia tai uusiutuvia. Suomessa uusiutuva energia koostuu erityisesti puusta ja bioperäisistä kierrätyspolttoaineista.

Näitä vastuullisempia energiamuotoja voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi talon lämmittämisessä tai hybridimuodossa, jolloin eri muotoja uusiutuvasta energiasta käytetään suuremman energiamäärän saamiseksi. Tänä päivänä onkin hyvin yleistä, että eri uusiutuvan energian muotoja käytetään ristiin, jotta esimerkiksi koko talo saadaan lämmitettyä vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti.

Esimerkkejä uusiutuvasta energiasta

Aurinkoenergia on esimerkiksi päästötön ja uusiutuva energian lähde. Aurinkolämmön suurimpana haasteena on tällä hetkellä Suomessa talven lämmityskausi, jolloin aurinkolämmön määrä on pieni auringonvalon vähyyden takia. Yleisimmin aurinkoenergialla lämmitetäänkin käyttövettä, josta erityisesti kotitaloudet hyötyvät.

Tuulivoima ja tuulivoimaloiden määrä on taas lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Talvikuukaudet ovat tuulisia kesäkuukausiin verrattuna, minkä takia tuulivoima tukee ja paikkaa aurinkovoiman vähyyttä ja puutetta talviaikaan. Tuulivoimaa kannattaa käyttää hyödyksi erityisesti rannikoilla, merialueilla ja tuntureilla otollisten olosuhteiden takia.

Uusiutuva energia tulevaisuudessa

Uusiutuvien energialähteiden osuus Suomessa on jo erittäin suuri ja se jatkaa nopeaa kasvuaan myös tulevina vuosina. Pitkällä tähtäimellä uusiutuva energia on erittäin tärkeää kestävän kehityksen kannalta, jotta resursseja säilyy ja jää myös tuleville sukupolville.

Uusiutuvan energian käyttöä halutaan entisestään lisätä ja siihen panostetaan niin kotimaisella kuin EU-tasollakin. Uusutuvaa energiaa pyritään energia- ja ilmastostrategian, Suomen hallitusohjelman tavoitteiden sekä EU:ssa sovittujen energia- ja ilmastotavoitteiden mukaisesti lisäämään nykyisestä. Tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta on vähintään 51 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.Liittyvät palvelut

Kuntotarkastus


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.