Valesokkeli

Valesokkeli on ollut tyypillisesti käytetty rakennerat­kaisu 1960-1980 -luvuilla. Sillä tavoiteltiin lattian, seinän ja sokkelin liittymään tiivistä ja lämpöteknisesti hyvää ratkaisua. Jälkikäteen on kuitenkin havaittu, että valesokkeli on ollut riskialtis ratkaisu.

Valesokkeli

Valesokkeliratkaisussa ulkoseinän puurunko on yleensä lähellä ympäröivän maanpinnan tasoa tai jopa sen alapuolella. Tällaisessa ratkaisussa puurungon alaosat ovat alttiina ulkopuolisen maakosteuden vaikutukselle ja riskinä on puurakenteiden kosteusvaurioituminen.

Rakenne on luokiteltu riskirakenteeksi KH 90-00394 (Kun­totarkastus asuntokaupan yhteydessä, suoritusohje, 2007) kortissa jossa on annettu ohjeet kuntotarkastuksen suo­rittamisesta. Suoritusohjeen mukaan riskirakenteen kunto tulee selvittää rakennetta avaamalla. Pelkkä pintapuolinen ja aistinvarainen arviointi tai pintojen kosteuskartoitus pinta­tunnistimella ei ole riittävä menetelmä riskirakenteen kunnon selvittämiseksi.

Katso erillinen tietokortti.

Lähde: Sustera Oy.

Liittyvät palvelut

Asuntokaupan kuntotarkastus


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.