Viila

Käsityökalu, millä työstetään puuta, metallia ja kiveä. Viiloilla muokataan ja tasataan reunoja, viistetään nurkkia tai ohennetaan pintaa. Yleisimmät viilat jaetaan tai nimetään niiden poikkileikkauksen ja karkeuden mukaisesti perusteella esimerkiksi pyörö-, kolmio-, latta, raspi tai neulaviiloiksi. Viilan hampaat leikkaavat työstettävää materiaalia viilaa liikuttaessa.

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy.